Film och TvLitteraturPolitikSverige

Remiss av ett nytt mediestöd

Förslag från Kulturdepartement om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av ett nytt mediestöd. Sista dag att svara på remissen är den 15 november 2017

Remissen avser förslag till utformning av grundläggande krav på tillgänglighet inom ramen för nytt mediestöd från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) och underlag från MPRT och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som ligger till grund för detta förslag.

Bland annat diskuteras det vilka tidningar och tv-kanaler som har rätt att tillgå stöd:

undersöks vilka medier och plattformar, utöver textbaserade medier och

deras plattformar, som kan förväntas omfattas av det föreslagna mediestödet. Bedömningar

i kapitlet baseras på den kunskap som myndigheten har i dag. I framtiden kan det mycket

väl tänkas tillkomma nya medier och plattformar som myndigheten i nuläget inte känner

till, som också skulle kunna utgöra allmänna nyhetsmedier i förslagets mening.”

Källa för mer information: Regeringen.se

Information om remisser:

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

 

Relaterade artiklar

Translate »
Close