NyheterPolitikValet 2018

Partisympatiundersökningen maj 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-06-05 9.30

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (S+MP) 32,6 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 38,6 procent, Sverigedemokraterna 18,5 procent, Vänsterpartiet 7,4 procent och övriga partier 2,9 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i maj 2018 få 28,3 (±0,8) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 4,3 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i maj få 8,7 (±0,5), Liberalerna 4,4 (±0,4), Moderaterna 22,6 (±0,8) och Kristdemokraterna 2,9 (±0,3) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 18,5 (±0,8), Vänsterpartiet 7,4 (±0,5) och övriga partier skulle vid val i maj få 2,9 (±0,4) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i maj 2018.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2018, och skillnaden mot riksdagsvalet 2014

Illustration Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2018, och skillnaden mot riksdagsvalet 2014.

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för maj 2018 och november 2017 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i november 2017 och riksdagsvalet 2014. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2018Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

Skattning maj 2018 Skattning november 2017
Parti Procent Osäkerhets-
marginal[1]
Procent Osäkerhets-
marginal[1]
Förändring sedan
november 2017
Valet 2014 Förändring sedan valet 2014
C 8,7 ±0,5 9,5 ±0,6 ‑0,8* 6,1 2,6*
L 4,4 ±0,4 4,2 ±0,4 0,2 5,4 ‑1,0*
M 22,6 ±0,8 22,2 ±0,8 0,4 23,3 ‑0,7
KD 2,9 ±0,3 3,1 ±0,3 ‑0,2 4,6 ‑1,7*
S 28,3 ±0,8 32,6 ±0,9 ‑4,3* 31,0 ‑2,7*
V 7,4 ±0,5 7,0 ±0,5 0,4 5,7 1,7*
MP 4,3 ±0,4 3,8 ±0,4 0,5* 6,9 ‑2,6*
SD 18,5 ±0,8 14,8 ±0,7 3,7* 12,9 5,6*
övr 2,9 ±0,4 2,6 ±0,4 0,3 4,1 ‑1,2*

1) Osäkerhetsmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna. * Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Resultat från undersökningarna som gjorts under nuvarande mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas.

Partierna i maj 2018

Nedan beskrivs skattningen för maj 2018 och förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2017 samt med riksdagsvalet 2014. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i maj 2018 skulle Centerpartiet få 8,7 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2017, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Centerpartiet har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Liberalerna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Moderaterna, cirka 0,7 procent från Miljöpartiet, cirka 0,6 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,4 procent från Liberalerna och cirka 0,2 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Centerpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 4,4 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Jämfört med november 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

Liberalerna har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till Centerpartiet och cirka 0,2 procent till ”övriga partier”.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2018 skulle Moderaterna få 22,6 ± 0,8 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med november 2017 eller med riksdagsvalet 2014.

Moderaterna har jämfört med november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,0 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,4 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har de statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 1,0 procent till Centerpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 2,9 ± 0,3 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Jämfört med november 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Centerpartiet, cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 28,3 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2017 och med riksdagsvalet 2014.

Socialdemokraterna har i förhållande till november 2017 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,2 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,2 till ”övriga partier”.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,9 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,5 procent till Sverigedemokraterna, cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2018 skulle Vänsterpartiet få 7,4 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Vänsterpartiet har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettoförlust på 0,3 procent till Miljöpartiet.

Vänsterpartiet har i förhållande till riksdagsvalet 2014 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från ”övriga partier”, cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,6 procent från Miljöpartiet.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2018 skulle Miljöpartiet få 4,3 ± 0,4 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2017, medan det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014.

Miljöpartiet har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Vänsterpartiet. Samtidigt noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Moderaterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,9 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,7 procent till Centerpartiet, cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,5 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Det är en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med november 2017 och riksdagsvalet 2014.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november 2017 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Moderaterna och cirka 0,4 procent från Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,5 procent från Socialdemokraterna, cirka 2,2 procent från Moderaterna, cirka 0,3 procent från Centerpartiet, cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet.

”Övriga partier”

Gruppen ”övriga partier” skulle få 2,9 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2018. Jämfört med november 2017 är det inte en statistiskt säkerställd förändring, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

”Övriga partier” har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna.

Redaktionen Kronbladet

Foto: SCB

Källa: SCB

Relaterade artiklar

Translate »
Close