Artikel

Nytt kollektivavtal med hjälp av RiVe Juridiska Byrå när de digitala jättarna etablerar sig i Sverige

Flera digitala jättar överväger att etablera sig i Sverige. Vissa har redan kommit hit. Kallt klimat och utmärkt IT-infrastruktur lockar. Nu skapas nya kollektivavtal för att svara mot den nya tidens behov.

Sverige lockar vår tids nya storbolag, de digitala jättarna. Här finns välutbildad arbetskraft och digital kompetens.

Vädret är viktigt. Kalla vintrar och relativt svala somrar ger optimala förutsättningar för att kyla ner de enorma datahallarna som slukar energi. Sverige har en god digital infrastruktur som möjliggör datakommunikation i hög hastighet. Att Sverige bidrog till att stoppa EU:s digitalskatt väger troligtvis också tungt.

Amazon Web Services har öppnat serverhallar i Västerås, Katrineholm och Eskilstuna. Fler satsningar väntas. Även Facebook finns på plats redan i Sverige med sin serverhall i Luleå. Alphabet (Google) ska investera 30 miljarder i Europeiska datacenter. Datajätten har redan köpt mark i Dalarna. Även Microsoft satsar och har bekräftat att man ska bygga serverhallar i Gävle och Sandviken.

För svenska företag blir fördelen att de kan behålla sina data inom landets gränser. Dessutom blir datatjänsterna snabbare när det geografiska avståndet mellan datorhallarna och kunderna minskar.

Ny bransch, nya kollektivavtal

När jättarna etablerar sig ställs frågan om arbetsrätt på sin spets. Sverige är ett attraktivt val för denna typ av investeringar i digital infrastruktur. Lagstiftningen är välanpassad och rättsväsendet fungerar bra. Frågetecken har dock funnits kring hur arbetsrätten påverkar satsningarna.

Därför har det uppstått en efterfrågan på att förhandla fram nya kollektivavtal som svarar mot behoven i en digital tid.

I centrum av förhandlingarna hittar vi RiVe Juridiska Byrå, en specialistbyrå i arbetsrätt. Uppdraget: att förhandla fram ett helt nytt kollektivavtal åt den digitala marknaden.

RiVe:s förhandlingsstrateg Karl Gustavsson som leder förhandlingarna förklarar att:

”Sverige passar de digitala jättarna mycket bra på flera sätt och vis, men de såg den svenska arbetsrätten som en utmaning. RiVe:s uppgift var att försöka arbeta fram en lösning som lever upp till de krav på flexibilitet som den moderna digitala industrin kräver. Det handlar om allt ifrån turordningsregler till ett i övrigt flexibelt anställningsskydd.”

Kollektivavtalet i fråga tar sikte på driften av etablerade datacentrum. Avtalet innebär bland annat att flertalet av de digitala jättarna ingår ett särskilt kollektivavtal med ett nyetablerat fackförbund som inte tillhör något av LO-förbunden. Det handlar om ett nyetablerat förbund med fokus på arbetstagare på den moderna arbetsmarknaden.

Karl Gustavsson förklarar:

”Vi kunde välja en lösning internt med fackförbunden, men LO-facket är generellt sett mycket svårt att jobba med i denna typ av frågor. Därför kommunicerade vi direkt med en grupp arbetare som själva valde att etablera ett fackförbund. Resultatet är ett avtal som ses som realistiskt och rättvist av samtliga parter.”

RiVe:s förhandlingsstrateg berättar att alternativet hade varit att inte genomföra några nyanställningar i Sverige. I sådana fall hade de digitala jättarna fått hyra in all personal från bemanningsföretag i Bulgarien, Rumänien och Slovakien. Den lösning som parterna nu kommit överens om är helt förenlig med svensk rätt, något som exempelvis bekräftas av Laval-domen i EG-domstolen om fri rörlighet för personer och tjänster.

Få risker med nytt kollektivavtal

Det finns rykten om att vissa partier avser driva igenom ny lagstiftning för att försvåra för implementeringen av Lex Laval, men det skulle innebära ett hinder för den fria rörligheten, vilken garanteras genom EU-fördraget och specifikt genom EU-domstolens rättspraxis.

Karl Gustavsson berättar att RiVe bedömer att det därför i princip inte skulle vara några problem att arbeta inom ramarna för de rättsprinciper som Lavaldomen skapat. Ändå är en intern lösning som det nyupprättade kollektivavtalet ännu bättre.

Finns det inga risker med att teckna kollektivavtal med ett nystartat förbund? Som exempel har vi hamnkonflikten i Göteborg. RiVe:s förhandlare svarar:

”Nej, vi ser inte några sådana risker. I hamnkonflikten handlade det om att hamnen inte ville ha två olika kollektivavtal. Det fanns redan ett avtal med LO-förbundet Transport. Strejken som följde kom av att det nystartade förbundet Hamnförbundet ville ha ett eget kollektivavtal, utan LO.”

Karl Gustavsson förklarar att de digitala bolagen däremot inte tidigare varit verksamma på den svenska marknaden. Det finns således ingen risk för konflikt med några existerande kollektivavtal.

Ett kollektivavtal finns nu på plats. Det nystartade fackförbundet har gått från 9 till nästan 200 medlemmar på kort tid. Arbetstagarna har utmärkta möjligheter att påverka sin arbetsplats eftersom de kan gå genom sitt eget förbund istället för att sitta i händer på ett stort förbund som exempelvis LO och i förlängningen dess ledning.

”Vi bedömer detta som en modern och effektiv lösning. Den främjar under alla förhållanden Sveriges intressen då digitala jättar kommer hit”, säger RiVe Juridiska Byrås förhandlingsstrateg Karl Gustavsson. https://rive.se

Relaterade artiklar

Kolla också

Close
Translate »
Close