GranskningNyheter

Nytt förbud för att skydda barn

Civilutskottets betänkande publiceras under dagen.

Lagändring som innebär att barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige, syftet med de nya skärpta reglerna är att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige kunna skyddas mot barnäktenskap.

I Sverige får den som är under 18 år inte gifta sig, men dom som flyttat till Sverige och ingått ett barnäktenskap utomlands har undantagits från förbudet mot barnäktenskap.

Om personerna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks har äktenskapet i princip erkänts i Sverige.

Regeringens förslag innebär att utländska barnäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks, eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet.

Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet. När personerna uppnått vuxen ålder får de själva aktivt välja om de vill ingå äktenskap eller inte.

Civilutskottet håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap kommer att publiceras under dagen.

Skribent:Christian Österman
Tags
Translate »
Close