Forskning & VetenskapGranskningNyheterVärlden

Ny Forskning visar att 80% av brotten från asylinvandrare är sexualbrott

hälften av finskorna som är utsatta är under 18 år

Polisyrkeshögskolan i Finland har publicerat en undersökning i samarbete med  Migrationsverket där den misstänkte eller brottsoffret varit asylsökande.

Undersökningen som är den första som har gjorts i Finland tillsammans med Polisyrkeshögskolans och Migrationsverket, undersökning är den första som gjorts av sitt slag i Finland och polisärenden i anknytning till asylprocessens byråkrati har inte tagits med i statistiken. Högskolan rekommenderar även en årlig återkommande rapportering av kriminell aktivitet som berör asylsökande.

Undersökningen visar också på att 9 av 10 fall av brotten på flyktingförläggningarna handlar om kvinnliga asylsökande som blir våldtagna eller utsatta för sexbrott av manliga asylsökande.

2 av 3 sexualövergreppen är särskilt intensiva under kväll, natt och helger. Irakier är misstänkta i två tredjedelar av sexualbrotten och samtliga misstänkta asylsökande härstammade från Irak, Afghanistan, Marocko, Iran, Bangladesh, Kamerun, Somalia eller Syrien.

Över 130 finskor blev utsatta för asylinvandrares sexbrott under 2016, sexualbrott begicks i 8 av 10 fall mot finska kvinnor och nästan hälften av övergreppen begicks mot flickor under 18. Totalt 131 finska medborgare blev offer för manliga asylsökandes sexualbrott under 2016.

Våldtäkt är det vanligaste sexbrottet och allmän plats är den vanligaste brottsplatsen, bland sexualbrotten som asylsökande misstänktes för var våldtäkt det vanligaste, med 32% av anmälningarna varav 16% var gruppvåldtäkter. 16% av anmälningarna var för sexuella trakasserier, 14% för sexuellt utnyttjande och 11% för sexualbrott mot barn. 3 av 5 sexuella övergrepp med asylsökande som misstänkta gärningsmän skedde på allmänna platser, 1 av 5 i privata bostäder, 1 av 10 på flyktingförläggningar och 1 av 4 på okänd plats.

I undersökningen varnas det för att offren för asylsökares sexualbrott ofta varit minderåriga flickor som söker sig till männen för att få tillgång till tobak eller alkohol .

3 av 4 brott mellan asylsökande och finländare äger rum på allmän plats. Enligt undersökningen begick asylsökande minst brott mellan  05:00- 10:00.

Därefter ökade brottsligheten allt efter som dagen går med ett kraftigt ökande av brott från att middagen är avslutad vid ca 17 tiden sedan ökar brotten vid 19 – 20 tiden då är det som mest brott enligt undersökningen.

Irakier är 62% av dom mest misstänkta gärningsmännen, totalt blev 1052 asylsökande misstänkta för brott under 2016 och i stort sett alla var män som tillsammans representerade 29 nationer.

Två tredjedelar var irakier och åldern på de misstänkta var jämnt fördelad. Asylsökande från Afghanistan var misstänkta i en tiondel av brotten. En dryg tredjedel av brottsanmälningarna rörde misshandel och hot mellan invandrare. Runt hälften av alla brottsoffer var irakier och en fjärdedel finländare.

Enligt Polisyrkeshögskolan beror våldet bland asylsökande på att de tar med sig religiösa och kulturella konflikter för att fortsätta striderna i Finland.

En annan orsak är enligt undersökningen att invandrarkarlarna tar ut sin ilska över sina levnadsförhållanden i Finland på flyktingförläggningarna och personalen som arbetar där. 65-80% av asylsökare i Finland är män enligt undersökningen, som konstaterar att 95% av asylsökande som misstänktes för brott var män.

Undersökningen jämför också de misstänktas andel av den totala mängden asylsökande på basis av ursprungsland.

Algerier konstateras vara kraftigt överrepresenterade som misstänkta gärningsmän jämfört med andra landsmän. Var femte asylsökande från Algeriet misstänktes under 2016 för brott.

Bland andra asylsökande misstänktes under 2016 för brott 16% av vitryssarna, 13% av Marockanerna och mindre än 10% av varje övrig nationalitet. Bland irakiska asylsökande misstänktes 3% för brott under 2016.

 

Skribent: Christian Österman

Foto: Polamk.fi

Källa: Finska Polisyrkeshögskolan, Finska Migrationsverket

Relaterade artiklar

Translate »
Close