GranskningLokala nyheterNyheter

Manifestation mot våld i Deje polisanmäld

Polisen har upprättat anmälan om brott mot ordningslagen

Kronbladet har tidigare i förra veckan skrivit om en misstänkt misshandel och våldtäktsförsök i Deje där polisen kontaktat brottsoffret efter att Kronbladet varit i kontakt med henne och polisen.

Polisen har efter att de blivit kontaktade av Kronbladet angående det uppmärksammade fallet kontaktat kvinnan vid namn Mikaela, som är brottsoffret i fallet, där man då talar om för henne att hon inte får tala med media.

Många inom redaktionen på Kronbladet jobbar även inom säkerhet och förstår att ur utredningsperspektiv så vill polisen begränsa att viss information läcker ut just på grund av att utredningsarbetet kan inom vissa fall bli svårare

Dock så kan skrivande från redaktionen i denna stund ej förstå varför man i detta fall vill belägga brottsoffret med munkavel med tanke på att man själv valt att inte hämta in den misstänkte gärningsmannen

Utan man har låtit det ta så pass lång tid innan man agerat att den eventuella gärningsmannen hunnit blivit hämtad av sina vänner (enligt hörsägen till Kronbladet). Den eventuella gärningsmannen har tack vare polisens beslut lyckats att försvinna från plats trots väldigt bra vittnesuppgifter från brottsoffret.

Kronbladet upptäcker i sammband med kontakt med brottsoffret Mikaela att det planeras en manifestation som hette Visa Att Våld Inte Hör Hemma I Deje Informationen som det står på gruppsidan är följande:

 ”När en av oss här i Deje blir misshandlad och polisen låter gärninsmannen tvätta bort bevis är det läge för oss som bor här att göra gemensam sak av det hela. Vi samlas i centrum för att visa att detta måste få ett slut. Detta är INTE märk väl INTE en uppmaning till våld eller rasism av något slag. Sånt kommer bara att förstöra poängen med det hela.”

Manifestationen och gruppen är annordnad av Dick Dahlgren som vi kontaktar efter att vi upptäcker att det upprättats en anmälan om brott mot ordningslagen från polisens sida.

Dick Dahlgren

Anmälan lyder som följande:21 oktober 16.26, Ordningslagen, Forshaga

Under söndagen hölls en manifestation i centrala Deje i en missnöjesyttring mot polisen och mot Våldtäkt.

Upprinnelsen till manifestationen där ca 80 personer deltog är att man vill uttrycka missnöje mot polisens hantering av ett specifikt våldtäktsärende som har anmälts till polisen under torsdagen. Uppgifterna om den planerade manifestationen kom till polisens kännedom under lördagen och personal      avdelades för att hantera den. Polis fanns därför på plats under manifestationen som avlöpte lugnt.
                                                             Polisen har upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen.
                                                          Manifestationen startade kl. 15:00 och avslutades strax innan kl. 16:00.

 

Kronbladet kontaktar Dick Dahlgren för att få höra hans egna ord om vad som hände vid manifestationen i söndags och vad som fick honom att starta manifestationen.

Dick berättar ”ängslan man får när polisen gör detta är ju att man känner sig väldigt uppgiven och förundrad över varför polisen anser att de behöver skicka fyra uniformerade poliser till en manifestation mot våld. Speciellt som vi flera gånger i tråden om den påpekade att det inte hade någonting med invandring eller rasism att göra. Utan det var en manifestation för att visa de som råkat ut för våld att det finns folk som faktiskt bryr sig.”

Vidare så frågar vi vad Dick´s tankar är över att efter vi varit i kontakt med polisen får veta att de kontaktat Mikaela och talat om för henne att hon inte ska prata med media.

Dick svarar ”det är ju helt absurt. De hänvisar ju till att en utredning pågår och att de inte vill påverka eventuella vittnen. Men Mikaela har ju lämnat ett signalement som är väldigt bra. Varför behöver de fler vittnen? Misstror de hennes uppgifter kan man ju fråga sig. Jag tror och tycker att de flesta poliser verkligen gör sitt yttersta men är bakbundna av byråkrati. Kan inte tänka mig i min vildaste fantasi att det finns en enda polis som inte vill lösa alla brott som kommer i deras närhet.”

Dick fortsätter och berättar vidare ”polisen var ju också här innan manifestationen började. De kunde ju redan där och då ha påpekat att det inte var tillåtet att samlas på detta vis. Ingen hade överhuvudtaget något uppsåt att ställa till problem för någon utan detta var helt enkelt ett sätt att visa att det finns medmänniskor som bryr sig om varandra”

Vi frågar vidare om Dick och hans fru blivit informerade om misstanke om brott med tanke på att det var dom som startade uppropet på Facebook

Dick svarar ” skall vi vara riktigt korrekta så var det jag som startade gruppen inte min fru, han gjorde henne endast till med administratör för att hon också skulle kunna bjuda in människor. Dick berättar vidare att dom inte blivit informerade om någon anmälan via officiella kanaler utan han fick veta det via Facebook att en anmälan upprättats.

Kronbladet frågar vidare hur han ser på framtiden och om han skulle göra om detta om det hände igen eller om han kommer att tänka en extra gång för att inte riskera att bli anmäl

Dick svarar ” jag skulle absolut göra samma sak igen men skulle dock söka tillstånd och sätta upp ett datum längre fram så att fler kan närvara”

Foto Dick Dahlgren

Vad säger Ordningslagen : 2 kap.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

1§   Med allmän sammankomst enligt denna lag avses
1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller             upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig                     bildning,
3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra                           konstnärligt verk, samt
5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.

Användningen av offentlig plats

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

Kronbladet får även reda på att gruppen Brottsplats Deje stängdes ner för att man inte skulle diskutera fallet på Facebook, Brottsoffret Mikaela blev även påhoppad i den gruppen och man kallade henne för rasist trots att hon är brottsoffer och utsatt för ett oehört lidande både fysiskt och psykiskt.

Kronbladet påminner om att detta fallet är under utredning och ingen är skyldig innan motsatsen är bevisad.

Skribent: Christian Österman

 

 

 

 

 

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close