NyheterPolitikSverige

JO lägger ned Utredningen om det Svenska institutet!

Utredningen om det Svenska institutets påstådda politiska åsiktsregistrering av 14000 medborgare har nu lagts ned av Justitieombudsmannen Cecilia Renfors, 11:de September, och i sin utredning har hon förlitat sig på utvalda experter från det Svenska institutet, vilket i sin tur talar om en jävsituation.

JO väljer att svara  53 anmälningar i ett och samma brev  rörande det Svenska institutet (SI), se nedan om orsaken till avslaget på anmälningarna:

JO har tagit emot ett stort tantal anmälningar med klagomål mot Svenska institutet för vissa händelser anknutna till Twitter-konto ” @sweden  ” , som myndigheten administrerar. Klagomålen rör bl.a hur myndigheten hanterat blockering av vissa användare

Cecilia Renfors från JO fortsätter sedan

När det gäller blockeringslistan ger innehållet i de tillgängliga handlingarna inte stöd för att det varit fråga om registrering av personer enbart på grund av deras politiska åskådning. Varken det som kommit fram i denna del eller i övrigt ger anledning till några ytterligare utredningsåtgärder från min sida

bild från Kronbladet©

 

Det som gör nedläggningen av ärendet bekymmersamt, är att JO själva inte använder sina egna oberoende experter utan man väljer två experter utvalda av Svenska institutet, där generaldirektören Annika Rembe lovade den 29 Juni 2017 att samma problem inte skulle ske igen gällande register över Svenska medborgare (14000 personer), samt inte förstöra dokument.
SI tillsatte då en oberoende granskning, där man valde professor Mårten Schultz och doktoranden Daniel Westman, skall få bukt med framtida problem.

Mårten Schultz är även känd professor civilrätt men är även känd att in i det sista tro att åklagaren Råstam hade rätt ang Thomas Quick-mördarfallet var äkta när det visade sig vara en rättsskandal.

Tron i att åklagare hade rätt in i det sista.

Mårten Schultz hade fått i uppdraget av Svenska institutet att agera som oberoende utredare och som även JO använder till sitt expertutlåtande ifall något fel att skett gällande åsiktsregistrering.

Och Daniel Westman som är doktorand och jurist samt kunnig inom copy-right-världen följer tillsammans med Mårten Schultz en vänster-extremist på Twitter  som heter Henrik Johansson, även kallad i folkmun för ”Henko” som i nedan bild förklarar hur en journalist kan bestämma innehåll i en artikel, vilket är helt rätt i sin mening,

Se bild

 

Hur SI har använt experter som i sin tur lyssnar på vänster-extremist.

 

Problematiken som har varit om den omtalad åsiktsregistreringen från Svenska institutet är att mestadels av de personer som hamnade i registret ligger oftast till höger om på den ideologiska skalan, med ett få undantag exempelvis från Centerpartiet eller den Israeliska ambassadören.

Frågan blir då naturlig pga. av förtroendekapitalet är lågt för SI och att medborgare vill kontrollera ifall de  ”experter” som SI har anlitat är ideologiskt opartiska och kan verkligen se tydligt på vad som är rätt och fel för att klara uppdraget?

Då professorn Mårten Schultz hade svårt att avgöra om den fejkade mördaren Thomas Quick var seriemördare eller ej. (ett rättsfall som går till ett av Sveriges mest felaktiga hanterade fallen av dem alla), och som nu verkar anförtro sig till vänster-extremister, så är frågan hur mycket information som professorn givet till andra parter som ej borde ha med ärendet att göra för att bibehålla opartisk hantering då en ideologisk konflikt ligger nära till hands?

Värt att notera är att JO har kommit fram till att SI har misslyckats med sitt uppdrag när SI förstörde dokumenten om  själva registret,  se kommentar från utredningen:

Enligt bestämmelserna i 2 kap, tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller upprättad där, förutsatt att den inte omfattas av sekretess. Under tiden en myndighet tar ställning till om en handling ska lämnas ut eller inte, och i avvaktan på eventuell överprövning av beslutet får handlingen inte förstöras. En sådan åtgärd fråntar den som gjort framställning dennes grundlagsfästa rätt att få saken prövad i domstol. (Se JO 1998/99 s 503, dnr 2896-1997)”

Frågan kvarstår, vem tar ansvaret för den fakta som gömdes för medborgarna alternativt gömde fakta för JO´s utredning, flertal kritiska frågor står obesvarade i utredningen.

Fakta

dagensjuridik.se/2012/09/marten-schultz-har-last-quick-boken

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sture_Bergwall

 

 

Tags
Translate »
Close