NyheterSverige

Hotet mot Malmö Universitet 8e Januari

 Hotet inkom den 29e december och mailades ut till alla studenter på universitetet enligt ansvariga som sades i en intervju med TV4 idag den 9e Januari.
Hotet mot Malmö universitet som inkom den 29e December 2017 har nu offentliggjorts och det är tydligt att det är ett så kallat ”jihadistiskt” hot mot skolan.

Hotet innehöll våldsamt språk där budskapet var att alla som skulle befinna sig på universitetet den 8e Januari, skulle dödas med automatvapen, därav höll universitetet stängt under måndagen och öppnade åter den 9e. En av konsekvenserna var att all verksamheten hade få skjutas fram en dag framåt. Exempel så fick seminariet om Cancer (Workshops about cancer related technologies) flyttas en dag framåt.
En annan negativ effekt var att studenter hade känt oro därav startade universitetet en krishantering där oroliga anställda som studenter kunde ringa in till studenthälsan eller till företagshälsovården Previa.

För intresserade läsare så går mailet att efterfråga från universtet på diarie nr 1.1 20

Hotet som inkom 29e December

 

Terrorforskaren Magnus Ranstorp har avfärdat hotet, enligt uppgifter från DN, den 9e Januari.
Några andra källor till Kronbladet menar att hotet kan vara riktat mot Universitetet på grund av ett seminarium som skulle hållas den 8e Januari på Malmös universitet men det skulle vara allt för långsökt då seminariet handlade om cancer och samarbete inom Europa.
Malmö universitet  jobbar även mycket med mångfald, (Även kallad för södra Sveriges Södertörn) och därmed än mer underligt att sådana strategier inte har effekt mot hot och terror?

Malmö Univestiet

Informationen som utgick från universitetet den 7e Januari och uppdaterades den 8e,innehöll följande information om att universitet skulle jobba vidare för ett öppet samhälle och jobba för en positiv miljö, läs nedan:

Angående inkommet hot mot Malmö universitet

Senast uppdaterat 2018-01-08, kl 15:45

Under måndagen har medarbetare och studenter arbetat hemifrån, men under tisdagen bedrivs verksamheten i Malmö universitets lokaler igen. Rektor Kerstin Tham har dock full förståelse för om personal och studenter kan känna oro inför detta.

– Den som behöver prata med någon ska naturligtvis vända sig till Studenthälsan eller företagshälsovården, säger Kerstin Tham.

Beslutet att stänga lokalerna den 8 januari var universitetets eget. När ordinarie verksamhet återupptas 9 januari är det fortsättningsvis förstärkt tillsyn av och tillträdesbegränsningar till Malmö universitetets lokaler. Polisens förundersökning fortsätter.

– Vi har god kontakt med polisen, säger Kerstin Tham, som är väl medveten om att denna typ av hot är något som alla större verksamheter måste ha beredskap för.

– Vi kommer att följa upp hur vårt krisledningsarbete fungerat, men mitt intryck är att det fungerat väldigt väl.

Kerstin Tham framhåller att Malmö universitet värnar om det öppna samhället.

– Universitetet ska vara en medmänsklig, positiv och välkomnande miljö. Den här gången tog vi det säkra före det osäkra och valde att stänga våra lokaler den 8 januari. Det är alltid en balansgång där varje situation måste bedömas för sig.

Pontus Källström, ordförande i Studentkåren Malmö, känner sig trygg med de säkerhetsåtgärder som vidtagits:

– Oavsett om hot verkställs eller inte skapar det en oro när man rör sig på den plats som blivit hotad. Det är viktigt att vi, även om det känns obehagligt, hjälps åt för att det ska kännas så bra som möjligt att gå tillbaka. Att vi visar att vi tillsammans berikar Malmö universitet som mötesplats.

Universitetet satte även igång en lägre form av krisberedskap ifall elever kände sig oroliga och informerade studenter och anställda om hur de kunde ta kontakt för hantera sin oro, se meddelande från universitetet:

Källor:

Universitetet Malmö
TV4
DN

/Kronbladet

Relaterade artiklar

Translate »
Close