Annat & Uppsnappat

En ny spelmarknad efter nyår

Den 1 januari brukar markera dagen då man slänger ut det gamla och börja med det nya. Detta har aldrig varit mer sant för den svenska spelmarknaden. Om bara några veckor kommer spelmarknaden att omregleras och nya regler och lagar kommer att börja gälla för de som erbjuder spel i Sverige.

Beprövat licenssystem

Den spelutredning som ledde fram till att regeringen i somras röstade igenom den nya lagen var omfattande och pågick i flera år. 2017 presenterades resultatet och det visade vad motståndare till statens monopol hade sagt hela tiden: en ny marknad skulle bli säkrare, med vinstgivande och mer rättvis. Det nya marknadskonceptet är i sin tur baserat på ett väl beprövat system som används i bland annat Storbritannien och Danmark.

Alla spelbolag som vill vara verksamma i Sverige måste ansöka om en licens för den typ av spel de bedriver (vadhållning, nätcasino osv), betala en vinstskatt på 18 procent samt följa de krav som ställs på säkerhet och omsorg. En licens kommer att gälla i upp till fem år, beroende på vad Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) anser är lämpligt. Alla spelbolag som inte får en licens kommer att bli olagliga.

Fokus på säkerhet

En av anledningarna till att Sverige har haft monopol på spelmarknaden är för att staten ville försäkra sig om att allt spel skedde inom säkra kanaler och att det inte utsatte spelarna för risker. Men detta fick konsekvenser när internet kom. Eftersom spellagen skrevs när internet fortfarande var nytt täckte den inte spel på nätet. I och med EU:s regler för en fri handel och tjänster mellan gränserna har spelbolag på nätet kunnat vara verksamma i Sverige utan regelnät och granskning. Med den nya spellagen ökar staten säkerhetstänket och sätter spelaren i det första rummet.

Däremot arbetar flera stora spelbolag redan med att ta ett ansvar över sina spelare. Koncept som ska främja sunt spelare har införts och Mr Green online casino har varit så innovativt att det har tagit fram ett prediktivt verktyg som hjälper spelaren att bedöma sitt eget riskbeteende. På så sätt kan hen avgöra hur mycket hen bör spela, samt att det hjälper spelbolaget att anpassa sina erbjudande till den specifika spelaren.

De första licenserna

Arbetet med licenserna började redan i augusti och på bara 10 dagar hade man tagit emot ett tjugotal ansökningar från olika spelbolag. Den 30 november beviljades de första 16 licenserna och man räknar med att fler kommer att följa. Anledningen till att dessa bolag var de första att få sina licenser godkända var för att de var bland de första att skicka in sina ansökningar samt att de inte hade några, eller få, uppgifter att komplettera. Sammanlagt räknar den svenska staten med att det kommer att finnas mellan 50-70 godkända aktörer på marknaden när allt arbete är klart.

I och med alla nya regler räknar man med att nästa år kommer att bli ett testår. Kanske kommer man att behöva förtydliga vissa krav medan andra kanske måste tas bort. Hur som helst räknar man med att marknaden kommer att bli säkrare, bättre och mycket mer lönsam.

Relaterade artiklar

Translate »
Close