Insändare

Eget ansvar är andras ansvar, eller? (Insändare)

Det pratas mycket lite idag om människors behov av att känna att de kan ta hand om sig själva. Fokuseras mer på människors ansvar att hjälpa andra än att hjälpa sig själva.

Det bådar inte gott för framtiden…

På skolan där jag jobbar har jag själv studerat hur barn beter sig och hur de reagerar på vuxna och deras beteenden gentemot dem. Allt för många föräldrar tror att de hjälper sina barn genom att göra allt åt dem. Föräldrarna flänger fram och tillbaks, hämtar och lämnar grejer, packar ner gympakläder, skalar frukten till mellanmålet, gör till och med läxor åt barnen, med målet att beskydda barnen från misslyckanden och pinsamma uppfattningar. Tänk om barnen har glömt läxboken? Tänk om barnet kommer för sent till skolan? Tänk om barnet blir ledset? Känner sig dåligt?

I själva verket är alla de känslor som barn riskerar att känna, en del av livet och av att vara människa. Därför måste känslorna också få vara en del av barnens uppväxt. Det är guidning i livet som barnen behöver – inte att föräldrarna tar ansvar åt barnen. Eget ansvar innebär en risk att utfallet inte blir perfekt. Med det innebär samtidigt en chans för människor att växa och känna riktig tillfredsställelse när de lyckas av egen kraft.

Genom att ta bort mer och mer ansvar från barnen får vi allt mer omoraliska individer som anser att ansvaret ligger någon annanstans än hos dem själva. Är det inte ens föräldrar som är ”dumma” och skyldiga är det poliserna, lärarna i skolan, grannen, kompisarna och så vidare… Inställningen går igen i synen på skolan. I stället för att skolan av barn ses som den fantastiska möjlighet den är, anser många den bara vara ett hinder att navigera sig igenom med minsta möjliga ansträngning. Det är ingen slump utan ligger helt i linje med signalerna från samhället i stort. Resultaten i skolan har blivit därefter. Låga skolresultat är förvisso allvarligt, men än värre blir det när det kommer till brottslighet som stenkastning på polisbilar, ambulanser eller bråk i staden. Varför ska man hålla sig inom lagens ramar om man ändå aldrig behöver stå till svars? Precis som en förälder måste våga ge ansvar till sina barn, måste samhället våga låta människor ha eget ansvar över sin situation och ta konsekvenserna av sitt eget beteende. ”Eget ansvar är andras ansvar” är ingen bra princip att bygga samhälle på.

Den bästa skolan skapar förutsättningar för elever att lära och förstå värdet av kunskap – den försöker inte göra slut på svåra detaljer. Eller i värsta fall till och med godkänner elever för att det ska se bra ut i statistiken. Ansvarstagande går inte att curla fram och i slutändan ligger ansvaret för de multicurlade barnen och deras föräldrar varken hos dem själva eller hos lärarna. Det ligger hos skolledningen. Det är bara skolledningen som kan sätta stopp för påträngande föräldrar genom att sätta tydliga regler och ställa sig på lärarnas sida när det uppstår konflikter…

(Anonym)

Tags

Relaterade artiklar

One Comment

Translate »
Close