GranskningNyheterPolitikReportageSverige

Den ökande brottsligheten

Chef för  Polisen, Anders Thornberg, har varit polis i 37 år av sitt yrkesliv, med den erfarenheten bör man kunna säga att han kan jobbet med tanke på att han även varit operativ chef hos Säkerhetspolisen.

”Han blir den samlande kraft som svensk polis behöver” har Polisförbundets ordförande Lena Nitz sagt i en kommentar.

Anders Thornberg utsågs till rikspolischef den 1 februari 2018 och tillträdde den 15 februari. I samband med tillträdet kritiserades Säpo för att under Anders Thornbergs tid ha misslyckats med att förhindra terrorattentatet på Drottninggatan, detta trots att den misstänkte gärningsmannen Rakhmat Akilov var ett ärende för Säpo då han planerade terrorattentatet.

Senare har det även uppmärksammats att Säpo misslyckats med att stoppa Transportstyrelsens överföring av delar med myndighetens IT-drift till IBM, även detta skede under Anders Thornbergs tid som chef för Säpo. I media har  Säpos handlande beskrivits som långsamt och otydligt.

Vidare är Rikspolischefen även ordförande i Samverkansrådet där de deltagande myndigheterna är Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Transportstyrelsen, Tullverket, Åklagarmyndigheten och en annan viktig samarbetspartner för Samverkansrådet är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Sammanställning av det centrala resultat från den Nationella trygghetsundersökningen 2017 årsresultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottsligheten. Satsningen har bland annat lett till 140 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.

Arbetet vidare under 2016 har bland annat lett till 224 års fängelse och 54 miljoner kronor i skadestånd och 55 miljoner kronor i utmätta tillgångar till staten.

Under 2015 dömde man i tingsrätten till 104 fängelseår, inom ramen för insatser som beslutas i Operativa rådet. Det är de lägsta års siffrorna sedan satsningen drog igång.

Enligt redovisningen som lämnades över till regeringen 2014 dömdes 100 personer till 328 fängelseår och det utdömda skadeståndet inom satsningen var under 2014 över 43 miljoner kronor.

2013 dömdes 73 personer till fängelse i tingsrätten i den myndighetsgemensamma satsningen.

Den myndighetsgemensamma satsningen som har pågått sedan 2009 vilket inriktar sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet på olika fronter och brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkande av terrorism och penningtvätt.

”Samverkan mellan våra myndigheter är central för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Polisen kan inte bekämpa det på egen utan det krävs att vi gör det tillsammans på alla fronter” har rikspolischefen Anders Thornberg sagt.

Dock så förfaller det sig väldigt märkligt att man gjort en så stor satsning på att försöka stoppa den illegala införseln av alkohol till Sverige som man såg som väldigt framgångsrik genom att man gav sig på trafikanter med bussar och passagerare, finns det en speciell anledning över att man inte istället lägga mer resurser och tid på att förhindra samt lagföra personer som begår hedersbrott, våldtäkter och våldsbejakande extremism.

Som det ser ut idag är det som om att man inte bryr sig om det ökande Äktenskapstvånget med siffror som var på 48 personer 2015 och 2016 var det 82 personer samt 2017 har siffran ökat enda upp till 104 stycken,

Går över och tittar på Sexualbrott så är siffran på hemska 18 057 personer 2015, 2016 var det 20 284 personer och när vi kommer till 2017 blev siffran osmakliga 21 991 personer, men även dessa siffror är grovt missvisande på grund av alla mörkertal och på grund av att offer känner skuld och skam. Sedan har vi ytterligare faktorer så som åklagare som väljer att lägga ner fall eller blir tvingande till nerläggning på grund av bristande bevis, eller där Polisen inte har fått rätt kunskaper eller blivit beordrade till mörkläggning av diverse brott från regering samt chefer.

Vidare så vet man att det finns ex antal extremister från terrorist organisationer från hela Världen som bor i Sverige och som även återvänder till Sverige efter terrorbrott från bland annat ISIS, Boko Haram, Al Qaida, Hamas, Jabhat al-Nusra, Al-Shabaab och Al-Houthi. Många utav dessa terroristcellerna använder dessutom Sverige som bas för planering av terroristbrott i övriga Europa men ändå så väljer man att låta terrorister agera fritt i och utanför Sveriges gränser utan den minsta respekt för dom som utsatts eller släktingarna till dom som är offer för dessa terrorister.

Enligt brottsförebyggande rådet (Brå) ska dom verka för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället, deras arbete ska utgå med att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och återspegla rättsväsendets reaktioner på brott, vilket dom i nuläget inte gör med sitt agerande och kan ses som är ett grovt misslyckande.

Källa: Brå (Brottsförebyggande rådet), Polisen, Samverkansrådet ,Säpo, NTU (Nationella trygghetsundersökningen)

Foto: Wikipedia

 

Källor: Conservative tribune, WikiLeak, Expressen, Aftonbladet

Christian Österman


SPONSOR


Vill du få råd och tips inom säkerhet? Vill du kunna försvara dig i trängda situationer?
Se sponsorfilmen och lär dig mer:

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close