GranskningNyheterSverige

Burde förlag diskriminerar Svenska minoritetsgrupper

Kronbladet har idag försökt nå Burde förlag för en kommentar om deras senaste upplaga av den Svenska almanackan som de designar under ”Burde Twist” där man utelämnar flertal erkända minoritetsgrupper.

Copyright Kronbladet

Exempelvis nämner man inte de två stora erkända minoritetsgrupperna i Svensk kultur som Judarna och Samerna där deras nationella högtider som det Judiska Nyårsafton eller Samernas Marie bebådelsedag, eller varför inte Romernas Internationella dag, inte uppges i almanackan.. varför?

Däremot tar Burde upp Muslimernas nyårsdag där de som religiös grupp är ny och inte assimilerad, och i helhet inte ens uppgår till en erkänd status att tillhöra det Svenska kulturarvet.

De övriga erkända minoriteterna har existerat i Sverige i hundratals år och vandrat sida vid sida med Svenskarna som en gammal bondebefolkning.

Islam är som högst lika nytt som den Kinesiska kulturens nyårsfirande som har invandrat till Sverige sedan 70-talet, dock verkar inte Burde förlag vilja ta upp Kinesernas högtid, vi undrar varför.

Svaret vi får från Burdes kundtjänst är att man ser Islam och muslinerna som en del av den Svenska kulturen, fast att den icke består mer än 5-% av Sveriges befolkning,

Se bild,

Copyright dagen.se

 

Vi vet inte om detta är en politisk almanacka med en vänster-orienterad liberal agenda eller om företaget kanske är religiöst och kanske just vill sälja sin almanacka till speciella religiösa grupper?

Eftersom vi inte kan få svar av företags  VD:en Marc Burde som kundtjänst hänvisar oss till, så får vi slutligen endast ett svar via sms, att Marc inte har tid just nu,

Se bild.

Copyright Kronbladet

Vi kommer att fortsätta bevaka ämnet för motverka diskrimeringen av Sveriges ursprungsbefolkning om så är fallet med Burdes förlags publikationer? Det återstår att se.

Fakta

Följande minoriteter är erkända i lag/ konventionsramavtal:

Länsstyrelsen informerar

 

/Kronbladets redaktion

Tags
Translate »
Close