GranskningPolitikSverige

AVSLÖJAR: Ung Vänster-radikal låg bakom stoppet av utvisningen på Landvetter

[English text in the end] Dömd brottsling skulle utvisas efter avtjänat straff

Måndagen den 23e Juli tog Elin Ersson 21 lagen i egna händer när hon stoppade en utvisning. Mannen som skulle utvisas var en dömd brottsling. Elin är likaså medlem i Ung vänster enligt säkra källor till Kronbladet.se.

Vänsterpartiets twitterkonto har även försvarat Elin Ersson olagliga agerande som är enligt oberoende bedömare ett sabotage för lufttrafik, kapitel 13kap 5§ p.10 och Elin har nu blivit anmäld. Enligt lagen så kan Elin riskera fängelse men frågan om detta vill drivas då advokatsamfundets ledare ställer bakom Elin Ersson agerande av en brottsdömd illegal migrant, som har misshandlat svenska medborgare och fått 2 års fängelse. Men även moderpartiet har på twitter stött agerandet, se nedan:

Källor till Kronbladet.se bekräftar att Elin Ersson är medlem i Ung vänster och att aktionen ses med positiva ögon och att de inte tar avstånd från agerandet. Kronbladet.se har försökt nå Ung vänster för en kommentar om det är en aktion skapad av ett politiskt kommunistiskt parti.

Information bakom den radikala organisationen Ung vänster>>  som även har rötter hos Socialdemokraterna.


Läs även våra krönikor om ämnet:
Elin Ersson gråtande ansikte är dagens politiska klimat i Sverige  Av Olle Reimers
Elin Ersson du är ingen hjälte.  Av Gustav Andersson


Elin Ersson har fått sin aktion uppmärksammad i flera medier världen runt. Men ingen förklarar i detalj att hon agerade ideologiskt efter den kommunistiska läran, som tror på öppna gränser och internationalen med sitt proletariat och upplösande av kulturen till en enda.
Det som politikern och Moderate Hanif Bali reagerade över, var att Elin Ersson försvarade en brottsdömd migrant som har begått flera grova brott. Men även att advokatsamfundets ordförande Anna Ramberg har yttrat sig positivt om Elin Erssons agerande.

Kommentar från en läsare:
Obekräftade uppgifter säger likväl att flygplanet var chartrat till Afghanistan och då kommer frågan Om hur dessa andra passagerare frivilligt vill sitta på ett plan till en säker död?

/Kronbladet


Source / Källa:

Twitter
Facebook
Pixabay

ENGLISH Text:

On Monday 23rd of July, left activist Elin Ersson stopped an aircraft to Afghanistan and she is also a member of the Young Left party, according to secure sources for Kronbladet.se. The Left Party’s twitter account has also defended Elin Ersson’s illegal conduct, which, according to independent judges, is a tampering for air traffic, chapter 13 chapter 5§ p.10 and Elin has now been notified to the authorithy.
According to the law, Elin is in danger of imprisonment, but the question of this will be pursued when the lawyer’s leader puts behind Elin Ersson’s conduct of a criminal convicted illegal migrant who has been abused Swedish citizens and has been given a 2-year prison sentence.

Sources of Kronbladet.se confirm that Elin Ersson is a member of the Young Left and that the action is seen with positive eyes and that they do not disregard action. Kronbladet.se has tried to reach Young left for a comment if it is an action created by a political communist party Sweden.

Information about the organisation young left party  Ung vänster>>

Elin Ersson has received his action in several media around the world. But no one explains in detail that she acted ideologically after the communist doctrine, believing in open borders and the international with its proletariat and dissolving the culture into a single.
What the politician and Moderate Hanif Bali reacted to was Elin Ersson defending a criminal convicted migrant who has committed several serious crimes. But also that the lawyer’s chairman, Anna Ramberg, has expressed a positive opinion about Elin Ersson’s actions. (Hanif Bali have also earlier this year attended on Fox News about Sweden )

A reader to Kronbladet.se says to us:
However, unconfirmed data tells us that the aircraft was chartered to Afghanistan and then comes the question of how these other passengers voluntarily want to sit on a plane to a safe death?

/Kronbladet

Tags
Translate »
Close