IntressantKul

Fredagen den 13:e mer myt än sanning

Föreställningen om fredagen den trettonde som olycksdag kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet. 

Det finns några olika förklaringar till varför 13 ska frambringa otur. Att det vanligen var 13 steg till galgen är en, en annan är att babylonierna betecknade underjorden med talet 13.

En tredje förklaring är att 13 är ett primtal, vilket inte är delbart, liksom bland annat 7 eller 17. Därav de sju dödssynderna och fy sjutton. Primtal har genom historien tillskrivits visa mystiska krafter.

Det finns flera olika teorier varför vi har fredagen den trettonde som en otursdag. Talet 13 betraktas som ett magiskt tal inom folktro och magi.

Rädslan för talet 13 går tillbaka till tiden före kristendomen, antika trolldomsböcker visar att talet användes i förbindelse med formler och förbannelser som riktade sig mot underjordiska makter.

Ett av de senaste tillskotten är att ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V. Många av dessa torterades och avrättades dessutom.

En annan hypotes grundar sig på att Jesus hade tolv lärjungar, och när Jesus förråddes var Judas Iskariot den trettonde vid bordet. Det kan även ha varit så att det baseras på att det fanns sammanlagt tretton personer och att Jesus korsfästes och dog på långfredagen.

Vidare finns i den nordiska mytologin en berättelse om hur svekets och ondskans gud Loke kom som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall och sedan lurade blinde Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds med en mistelpil

Skribent: Christian Österman

Bild: Emil Doepler

Relaterade artiklar

Translate »
Close