NäringslivPolitik

EU:s råd för transports har möte om nya regler om konkurrens

inom luftfarten, fartygsavfall, vägtullar och hyrfordon.

Konkurrens inom flygbranschen, fartygsavfall och vägtullar på transportmöte,EU:s råd för transport väntas 7 juni komma överens om inriktningar för nya regler om konkurrens inom luftfarten, fartygsavfall, vägtullar och hyrfordon.

Förslag om bestämmelser om utstationering av förare, kör- och vilotider samt rättigheter för tågresenärer står också på agendan.

På transportrådets möte 7 juni kommer ministerrådet sannolikt att komma överens om fyra olika förslag till förordningar och direktiv från EU-kommissionen. Förslagen handlar om att skydda konkurrensen inom luftfarten, mottagningsanordningar för fartygsavfall i hamnar, elektroniska vägtullar och utbyte av information samt om hur man ska få använda hyrfordon i andra medlemsstater.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag till allmänna inriktningar, det vill säga ministerrådets positioner inför fortsatta förhandlingar med Europaparlamentet.

Rådet kommer också att gå igenom arbetet med förslagen om villkor för tillträde till vägtransportmarknaden och sociala aspekter som ingår i det första mobilitetspaketet. Dessa förslag innehåller bland annat nya bestämmelser om förares kör- och vilotider, färdskrivare och om utstationering av förare.

Ordförandeskapet kommer även att ge en lägesrapport om arbetet med två förslag till direktiv inom det andra mobilitetspaketet. Det handlar om regler för företag som vill utföra kombinerade transporter med olika trafikslag samt om krav på rena och energieffektiva vägfordon vid offentlig upphandling.

Rådet kommer också att få en lägesrapport om arbetet med förslaget om att uppdatera tågresenärers rättigheter.

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Skribent: Christian Österman

Foto: Europeiska unionens råd

Källa: Regeringen, Europaparlamentet

Relaterade artiklar

Translate »
Close