NyheterVärlden

Transfer of authority i Mali

Under söndagskvällen genomfördes ceremonin för överlämning

Mali 08 tagit över efter Mali 07 som underrättelseförband i FN:s multidimensionella stabiliseringsinsats i Mali, Minusma. 

Anders Landewall, kontingentschef för Mali 07, inledde ceremonin med att tacka förbandet från Norrlands regemente i Boden.

Och återberätta historien om regementets valspråk ”De hafva aldrig wikit eller för egen del tappat”.

”Det gör mig stolt, att när ni löser uppgifter så gör förbandet det tillsammans i en anda och med en attityd som visar att ni lever upp till valspråket” sade han.

 

Adam Camél tog även tillfället i akt att tacka Mali 07 för en bra överlämning och gratulera till väl genomförd insats i Mali. Ceremonin avslutades med att de båda kontingentscheferna skrev på överlåtande brevet.

Mali 08 består av en chef med stab, ett spaningskompani och ett stab- och understödskompani. Tillsammans har förbandet övat specifikt för insatsen i drygt sex månader.

Förutom den fleråriga erfarenhet soldater och officerare i Mali 08 har av att arbeta i Försvarsmakten, i såväl nationell som internationell tjänst.

Uppgifterna för den nya svenska kontingenten kommer att vara desamma som för tidigare kontingent; att inhämta och delge bearbetade underrättelser till högre chef inom FN-insatsen Minusma.

Sverige har bidragit med underrättelseförmåga till FN-insatsen i Mali sedan 2015 då Mali 01 åkte ned till Timbuktu som första spaningsförband.

Detta efter att Mali 00 åkte ner 2014 med ett ingenjörsförband för att bygga den svenska campen, Camp Nobel, belägen i den integrerade super campen i Timbuktu, där den svenska styrkan är stationerad.

Skribent: Christian Österman

Foto: Viktoria Maaherra

Källa: Försvaret

Relaterade artiklar

Translate »
Close