PolitikStockholms länSverige

Informationskonselj på Kungliga slottet

Informationskonseljer hålls tre till fyra gånger om året

Måndagen den 4 juni hölls det informationskonselj på Kungliga slottet, Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ

Utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen

Kungen och Kronprinsessan hälsade välkomna ledarmötena till informationskonseljen i Lovisa Ulrikas matsal.

Informationskonseljer hålls tre till fyra gånger om året. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar i konseljerna.
En regeringsskifteskonselj även skifteskonselj  hålles alltid då riksdagen valt ny statsminister. Den hålles så fort statsministern anmält till riksdagen vilka statsråd som skall ingå i regeringen.
Det är vid konseljen som det formella regeringsskiftet äger rum. Riksdagens talman skall alltid kallas till denna konselj och ersätter statschefen som ordförande om denne får förhinder.
Konselj hålles dessutom vid födslar inom kungahuset då statschefen tillkännagiver den ny föddes namn och titel.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Skribent: Christian Österman

Foto: Henrik Garlöv

Källa: Kungahuset

Relaterade artiklar

Kolla också

Close
Translate »
Close