KrönikaPolitikVärlden

Konsekvens analys av USA´s agerande gentemot Iran

Vilka konsekvenser blir det av USA´s beslut att riva det nukleära avtalet med Iran och vad  kommer det att leda till politiskt och rent ekonomiskt.

Följande utvecklingsscenario startade under 2017-2018 och gav en antydan till att USA äntligen har bestämt sig för att bli av med regimen i Iran. Följande scenario har skett:

1 USA beslutade att flytta sin ambassad till Jerusalem.

2 USA beslutade att öppna det största ”konsulatet” i hela världen i Erbil som ses som den Kurdiska huvudstaden i den Kurdiska delen av Irak.

3 USA´s beslut att sätta press på Nordkorea med hot om våld vilket ledde till att Nordkorea skrämdes till att acceptera en nedrustning av sin nukleära arsenal.

4 USA´s beslut att riva det nukleära avtalet med Iran som bara gynnade den islamiska regimen och som genom detta avtal förstärkte sin närvaro i flera Arabiska länder och på detta sätt nå ut till medelhavet..

Putin, den Ryska Presidenten visste en bra tid innan att President Donald Trump bestämt sig för att riva avtalet med Iran. Det var även därför han redan en tid innan börjat förberedda för starkare relationer med den Kurdiska delen av Irak, som kunde fylla tomrummen efter dem ekonomiska förlusterna som Ryssland kommer drabbas av p.g.a USA´s beslut angående Iran.

Avtalen som Iran tecknat med länder såsom Sverige, Tyskland och Storbritannien efter att det  nukleära avtalets undertecknandes under Obama administration, kommer att bli väldigt svåra att genomföra. Avtalen som handlade om Airbus och Boeing har dessa två bolag nu i skrivande stund meddelat att de inte kommer att kunna leverera flygplanen som Iran beställde.

Både Storbritannien och Tyskland kommer att drabbas hårt av att inte kunna fullfölja sina ekonomiska åtaganden mot Iran, men kommer tvingas rätta sig efter det Amerikanska beslutet som är ute efter att straffa Iran ekonomiskt.

Det Internationella banksystemet och internet är under ett starkt Amerikanskt inflytande vilket gör det svårt för Europa att stå utanför.

 

Foto: Foreign Policy Initiative

Skribent: Rafiq Baban

Relaterade artiklar

Translate »
Close