GranskningNyheterSverige

Polisens nationell trafikvecka ”Brott på väg”

Under vecka 19, 7-13 maj, genomför polisen i Sverige en insatsvecka mot det som kallas brott på väg. Med brott på väg avses alla brott som sker i anslutning till och på väg.

Det vill säga alla som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. Ett viktigt område för polisen är att fokusera på huvudvägnätet som möjliggör snabba transporter genom landet.

För ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen både internt och externt. Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem.

En del kontroller innebär då samverkan med verksamheter som specialiserat sig och ibland kontaktas även experter från externa samverkanspartners.

I arbetet med brott på väg är samverkan med andra aktörer viktigt, därför jobbar polisen ibland tillsammans med andra myndigheter för att bättre nå framgång i arbetet mot brottslighet på väg.

Källa: Polisen

Foto: Polisen

Skribent: Christian Österman

Självförsvarskurs för Kvinnor och tjejer

Relaterade artiklar

Kolla också

Close
Translate »
Close