KulturPolitikValet 2018

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö 8e Maj

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö 8e Maj som inleds av Alice Bah Kuhnke, regeringens kulturminister som har tänkt att stärka samarbetet mellan de Nordiska länderna på kulturell nivå.

Mötet ska formulera perspektiv på samarbetet kring den nordiska kulturpolitiken. Fokus kommer också att vara att utbyta erfarenheter och kunskaper kring samspelet mellan lokala, regionala, nationella och nordiska nivåer i kulturpolitiken och att identifiera utmaningar och möjligheter för kulturpolitiken. Även kommer mötet att ta upp ett nationellt perspektiv på det nordiska kultursamarbetet

Kronbladets redaktion söker Sveriges kulturdepartementet och undrar vad för sorts kultur Sverige representerar under toppmöte som i syfte och mål där man ser kulturen som viktig i det nordiska samarbetet  enligt Dagfinn Høybråten, Generalsekreterare, Nordiska ministerrådet.

Kulturministrarna som deltar i det nordiska kultursamarbetet
Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister, Sverige
Trine Skei Grande, Kulturminister, Norge
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Utbildnings- och kulturminister, Island
Rigmor Dam, Utbildnings-, forsknings- och kulturminister, Färöarna
Mette Bock, Kultur- och ecklesiastikminister, Danmark
Tony Asumaa, Utbildnings- och kulturminister, Åland

Mötet stöds bland annat av Nordisk kulturrådet som vill via organet Nordisk kulturanalys, (säte i Sverige) vill ha en större blandning av olika kulturer i de olika nordiska länderna:

från rapporten ”Kulturer med olika bakgrund”  2017:

Den i förhållande till befolkningen låga representationen av anställda med utländsk bakgrund inom de verksamheter vi har undersökt indikerar att det kan finnas hinder för integration vid statligt finansierade verksamheter i Norden. Länderna beskriver gemensamt att just kulturinstitutionerna har en viktig roll för integrationen. Om det då visar sig att de statligt finansierade verksamheter vi har undersökt inte lyckas uppnå en representation av personer med utländsk bakgrund som motsvarar den i stora delar av samhället i övrigt, finns det skäl att undersöka vilka eventuella hinder som står i vägen för detta, särskilt när det gäller chefsyrken.

Varför man vill ha en ökad blandning av kultur och inte assimilation har nu ännu inte besvarats till Kronbladet.

 

Källa: Regeringen, Nordiska kulturrådet

/Redaktionen

 

Relaterade artiklar

Kolla också

Close
Translate »
Close