Insändare

Begreppet ”Invandrare” förvirrar

Att människor flyttar in- och ut i ett land är inget konstigt i sig. Fokuseringen ligger mest kring de människor som vandrar in i landet.

Det låter väl förståeligt då personer som vandrar ut ur ett land, inte längre är delaktiga i samhället. Människor har i alla tider vandrat in- och ut ur länder. Begreppet ”Invandrare” kanske skulle behöva justeras lite.

Att Sverige är ett segrererat samhälle är säkerligen ingen nyhet. En invandrare är en person som har vandrat in i landet, vare sig om du kommer från exempelvis Finland eller Irak.  Något som är förvirrande i Sverige är att många som är födda i Sverige klassas som invandare. Då tänker jag på andra generationens invandrare. För att bli klassad som andra generationens invandrare krävs det att du har minst en föräldrar som är född utomlands.

Det låter för mig väldigt konstigt att du kan vara klassad som en invandrare i ett land som du är född i. Är du född i Sverige, så borde du automatiskt vara svensk och inte bli klassad som andra eller tredje generationens invandrare.

Att vi har mycket problem med integrationen i Sverige tror jag bottnar väldigt mycket i begreppet ”invandrare”. Om personer som är född i Sverige ses som invandare, leder detta till segregation. Du skiljer mellan folk och folk.

Om du ses som en andra generations invandare kan detta leda till att personen i fråga inte känner sig lika delaktig i samhället. Detta kan i sin tur leda till sämre självförtroende samt lägre utbildningsnivå. Det finns självklart många ”så kallade invandare” som motbevisar detta och har högre utbildning än många etniska svenskar.

I Sverige skulle det kanske vara en bra idé att skrota begreppet ”invandrare”. Om du är född i Sverige och har föräldrar som är födda i ett annat land så borde nya begreppet vara ”Svensk med rötter från”

Är du född i Sverige och har föräldrar som till exempel är födda i Irak kan nya begreppet heta ”Svensk med rötter från Irak”. Är du däremot född i ett annat land så behöver vi inte använda begreppet ”invandare”. Om du kommer från exemplevis Grekland kan vi då säga att personen är grek. Om du kommer från Irak kan vi säga irakier. Sen ska du självklart bli svensk medborgare om du kommer från ett annat land.

Att vara svensk och svensk medborgare behöver dock inte betyda samma sak.Det smidigaste vore att kalla alla utlandsfödda med svensk medborgarskap för ”medborgare”. Alla som är födda i Sverige kan vi kalla för svenskar. Vi skulle kunna kalla alla som är födda i Sverige för svenskar och de som är utlandsfödda kan vi kalla för medborgare.

I Sverige har vi en väldigt konstig syn på andra och tredje generationer invandare. De är både svenskar och invandare på samma gång. En förutsättning för att bli kallas för invandare borde vara att du har vandrat in i landet. Du borde inte kunna bli kallad invandare om du aldrig har vandrat in i landet.

Jag är etnisk svensk, min mamma, pappa samt mor- och farföräldrar är svenskar. Hur mitt släktträd ser ut längre bak i tiden vet jag inte riktigt. Om det skulle visa sig att min släkt hade rötter från ett annat land skulle jag då klassas som till exempel fjärde generationens invandare. Jag menar, hur länge ska vi hålla på att räkna.

Om jag var andra generationens invandare skulle jag bli väldigt irriterad om jag inte sågs som mer svensk än någon annan person som vandrat in i landet.

Det skrivs hela tiden i media om ”Invandrare”. Det är väldigt förvirrande då det är svårt att veta vilka som de syftar på. Är det andra/tredje generationens invandrare, är det personer från andra länder som har svenskt medborgarskap eller är det flyktingar.

Kanske dags att ta att vi  börjar pratar om begreppet ”Invandrare” i Sverige

 

Källor: Migrationsverket, Statistiska Centralbyrån

Skribent: Gustav Andersson

Försvara dig i trängda situationer!

Relaterade artiklar

Translate »
Close