KrönikaPolitikSverige

1 maj är inget annat än en demokratur

Första maj har en lång ”förhistoria”. Sedan antiken har folk i Europa och på andra håll i världen firat vårens ankomst med en fest. De tidigaste Första maj firanden går ända tillbaka till tiden innan kristendomen anlände till Europa.

Till exempel det keltiska firandet av Beltane och även Valborgsmässoafton i de germanska länderna. Trots att de hedniska firandena långsamt började försvinna när Europa blev kristet så överlevde en mer sekulär version av firandet inom skolor och kyrkor i Europa.

I denna form så är Första maj mer känd för sina traditioner som att dansa runt en Majstång och kröningen av Majdrottningen, i vissa länder. Än idag firas de gamla hedniska riterna från 1 maj av nyhedniska grupper som till exempel wiccaner.

Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra August Spies, ett möte i Chicago, till följd av att polisen två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare.

På mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna (Haymarketmassakern.)

Den första förstamajdemonstrationen i Sverige skedde på 21 platser över hela landet 1890, I början av 1900-talet var det inte ovanligt att SAC, kommunisterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna samlades i ett gemensamt tåg.

Det mest framträdande som slår en med 1 maj är att det är högst odemokratiskt att dom röda partierna tillsammans med Lo kooperativet lyckas få behålla sin fascistiska dag som en helgdag.

Med tanke på att H.M. Konung Carl XVI Gustaf´s födelsedag inte räknas som en helgdag så bör alla utan skygglappar se att det är totalt odemokratiskt att låta socialister, kommunister, islamister och nazister överhuvudtaget få ta upp en så stor plats i vårat demokratiska samhälle där dom alla bevisar att dom står för något helt annat än just demokrati.

Men om man nu ska låta socialisterna få komma till tals så måste vi tyvärr även låta alla andra grupper få ha sin åsikt och då spelar det ingen roll om vi tycker om deras budskap eller inte.

Vi kan inte stoppa andras talan även om dom inte faller oss i smaken utan då måste vi låta demokrati och yttrandefrihetsprincipen gälla och det inkluderar alla grupperingar i Sverige även dom som vi inte håller med om.

Bör vi inte ta bort 1 maj som röd dag ur almanackan och ersättas den med med H.M. Konung Carl XVI Gustaf´s födelsedag istället där vi alla kan hylla våran monarki som är grundstenen till Sverige.

Den svenska monarkin grundar sig på traditioner som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Antalet kungar har under denna långa tid uppgått till fler än 70 personer, som alla kan anges vid namn.

 

Skribent: Christian Österman

Självförsvarskurs för Kvinnor och tjejer

Relaterade artiklar

Translate »
Close