SportStockholms länSverige

Polisen och Försvarsmakten kämpar mot terrorismen i Stockholm

Polisen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen genomför under veckan en gemensam årlig övning mot terrorism. Syftet är att öva samverkan mellan myndigheterna, om ett attentat inträffar i Sverige.

Övningen pågår under vecka 17 i Stockholm, och det handlar om en mindre övning som sker varje år. Syftet är att öka polisens, försvarets och Säpos förmåga till samverkan vid ett eventuellt terroristattentat.

Bakgrunden till övningen är den lag från 2006 som, efter medgivande från regeringen, gör det möjligt för polisen att få stöd från försvaret vid terroristbekämpning.

Video: Swedecs övning SEE 17.

 

Polisens återkommande övningar mot terror

Atlas: Internationella övningar inom ramen för Atlas-samarbetet, under 2017 genomfördes övning Storm i Sverige.

Svea: Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten övar för att öka förmågan att hantera terrorism

Göte: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen övar förmågan att förhindra terrorism

Respons: Övning i NIK- systemet, där polisens samlade taktiska insatsförmåga prövas i samverkan med bland andra polisflyget och nationella bombskyddet.

 

Källa: Polisen

Foto: Totalförsvar

Skribent: Christian Österman

Relaterade artiklar

Translate »
Close