Annat & UppsnappatIntressant

Veckans uttryck ”Syndabock”

Varje vecka ger vi på Kronbladet oss ut och frågar efter svaret på varifrån olika uttryck kan komma ifrån.

Denna veckas uttryck och fråga är ”Varför säger man ”Syndabock”?

Jag frågade Thomas 43 år från Motala och arbetar som kock och han svarade:

-Jag har faktiskt ingen aning om varifrån det kommer men det säger man om någon som gjort något fel.

Jag frågade även Magnus från Motala, Magnus är 46 år och krögare:

-Syndabock är säkert något bibliskt och det används nog inte så flitigt längde. Men jag vet inte.

Therese 35 år och enhetschef från Haninge svarade:

-Oj, ingen aning.

 Efter lite efterforskning så har jag fått fram den här förklaringen:

Syndabocken är en symbol för utplånande av människors synder. Genom en ritual fördes folkets synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort.

Bland annat i Torah/Gamla testamentet i Bibeln (Tredje Moseboken, 16 kapitlet) finns berättelser om syndabockar, men liknande ritualer har förekommit i andra religioner än judendomen. I Antikens Grekland tillämpades en ritual med en mänsklig syndabock (pharmakos), då en funktionshindrad, tiggare eller kriminell gavs skulden för sjukdom, svält eller invasioner och drevs ut ur samhället. Vissa menar att pharmakosen dödades, men många forskare menar att de tidigaste bevisen (fragment från den jambiske satirikern Hipponax) endast visar att pharmakosen stenades, slogs och drevs ut från samhället.

Som metafor används ordet syndabock när en person ges, eller tar på sig, skulden för det någon annan gjort. Att ”leta syndabockar” innebär att man försöker peka ut enskilda som skyldiga till händelser där egentligen många är skyldiga.

Skribent: Mattias Wåhlin

Tags

Mattias Wåhlin

Ansvarig för lokala tidningar
Translate »
Close