IntressantSverigeTema

Därför firar vi Valborgsmässoafton

Snart stundar Valborgsmässoafton. Det är en gammal högtid som kom till Sverige från Tysland under medeltiden.

Ursprunget är från början katolskt där helgonet Sankta Walpurgis firades. Walpurgis var en abbedissa som levde under 700-talet och helgonförklarades år 799.

Att tända eldar var ett tidigt inslag i Valborgsfirandet. Tanken med eldarna var att skydda boskap från rovdjur och magiska krafter. I Tyskland ansågs Walpurgisnacht vara en tidpunkt för häxsabbaten, vilket anses vara upprinnelsen till seden att tända bål. Omkring eldarna slog man på trummor, skramlade med grytlock och skrek för att skrämmas. Idag hälsas våren med skönsjungande sång och skrämseln består istället av smällare och fyrverkerier.

Den första maj var sedan länge en viktig profan festdag och Walpurgis helgonförklarades den dagen år 799. Därefter började festdagen sammanflätas med det katolska helgonet och firandet till minne av henne.

I städerna valdes denna dag nya dignitärer av köpmanna och hantverkargillena. I byarna valdes en ny ålderman av bystämman och kvällen innan hölls det fest och bål tändes.

Redan på medeltiden förknippades firandet med ungdomars festande! Firandet fick ett uppsving i städerna under efterkrigstiden när folkrörelseorganisationer arrangerade valborgseldarna. Även idag är det vanligt att dessa organisationer arrangerar valborgsfirandet i städer och byar.

Valborgsmässoafton infaller på solens ”kvartspunkt” i solhjulet, mitt emellan vårdagjämning och midsommar, och motsvaras av den förkristna Beltaine bland kelterna och Segerblot i förkristna norden

Foto: Pixabay

Källa: Nordiska museet, SVT.

Skribent: Lovisa Ulrika Ekdahl

Självförsvarskurs för Kvinnor och tjejer

Tags
Translate »
Close