NäringslivNyheterPolitikSverigeValet 2018

I dag presenteras vårbudget i sant valfläsk

Måndagen den 16 april lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2018 till riksdagen.

” Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige” sa finansminister Magdalena Andersson.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 

Vårbudgeten 2018 på fem minuter från Regeringen

 

”Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste” sa finansministern.

I vårbudgeten föreslår man därför att Skatteverket ska tilldelas 7 miljoner kronor extra som ska stärka myndighetens möjligheter att göra oannonserade arbetsplatskontroller

(S) motiverar beslutet genom att bland annat hänvisa till en granskning som DN gjorde tidigare i veckan, där det framkom att var femte arbetsgivare säger sig behöva tumma på reglerna för att klara av konkurrensen, statskassan beräknas förlora 65-70 miljarder varje år till följd av svartarbete.

Regeringen visar sitt stöd till #metoo-uppropen som har riktat uppmärksamhet mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher.

I vårändringsbudgeten föreslår nu regeringen att över hundra miljoner kronor tillförs för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor, varav 50 miljoner tillförs skolan.

Samtidigt så ser man missnöjet av Regeringens vårbudgeten via #vårbudget på Twitter.

Regeringen minskar det internationella biståndet med 43 miljoner kronor i vårbudgeten på grund av ökade kostnader för flyktingmottagande och valutaförändringar

Regeringen tänker betala tillbaka fem miljarder kronor som staten är skyldig landets olika kommuner för de senare årens flyktningmottagande och Regeringen vill även satsa 200 miljoner kronor på boende för ensamkommande unga, och 141 miljoner för ökad sysselsättning bland utrikes födda.

 

Källa: Finansdepartementet 

Foto: Bra affärer

Skribent: Christian Österman

 
 

Utbilda dig i Hlr med Hjärtstartare!

Relaterade artiklar

Translate »
Close