Forskning & VetenskapHälsa & MotionInsändare

Inträffade hjärtstopp årligen i Sverige

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem eller en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas av hjärtstopp.

Det tar endast några sekunder innan den drabbade faller ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. 

Om du är är osäker på HLR (hjärt-lungräddning) eller inte kan göra inblåsningar då kan du göra enbart bröstkompressioner i väntan på ambulans, till barn skall du alltid göra både bröstkompressioner och inblåsningar, alla kan lära sig hjärt och lungräddning och det är bättre att göra någonting än ingenting alls.

Totalt inträffade det enligt Socialstyrelsen 2015 8182 oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus varav ambulanssjukvården rapporterade 5550 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats det finns det stora möjligheter till överlevnad från oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna.

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart. Hjärtinfarkt kan man överleva.

Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln.

Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt. De typiska symptomen vid hjärtinfarkt är plötslig smärta i bröstet. Smärtan varierar hos olika personer och symptomen kan vara olika hos kvinnor och män.

Hjärtstopp kan orsakas av syrebrist såsom drunkning, kvävning eller förgiftning med läkemedel. Hjärtstopp orsakat av syrebrist är vanligast hos barn och behovet av defibrillering i denna gruppen är relativt liten.

Inte sällan inträffar även självmord i samhället, tillvägagångssätten gör ibland att dessa psykiskt sjuka personer påträffas i ett tidigt skede och att HLR kan påbörjas i syftet att rädda livet på individen.

Olyckor i form av traumatiska händelser såsom trafikolyckor, fallolyckor eller annan typ av våld såsom misshandel, knivstick eller skottskador orsakar en livshotande blödning hos en person där hjärtat i övrigt är friskt.

First Response & Security Consulting är ett företag som bedriver utbildningar inom första hjälpen samt HLR och har konsultverksamhet som lämnar råd och anvisningar i säkerhet och bevakningsfrågor.

First Response & Security Consulting´s Instruktörer är certifierade av Svenska HLR rådet kontakta dom för en livsavgörande utbildning redan idag!

Utöver den samlade erfarenheten och sakkunskapen inom den egna organisationen har dom tillgång till ett globalt nätverk av aktörer med stor professionalism.

Kontakt: info@fireseco.com

/First Response & Security Consulting

 

 

Relaterade artiklar

Translate »
Close