Forskning & VetenskapGranskningNyheter

Den svenska terrorismen och de som ska skydda oss

Det är vanligt idag att människor hör ordet terrorism och omedelbart tänker på islamistiska extremister. 

Terrorism är användning av våld för att fysiskt och psykiskt terrorisera befolkningen av en individ eller en grupp för att uppmärksamma en orsak, agera politisk förändring eller få politisk makt.

Det är vanligt idag att människor hör ordet terrorism och omedelbart tänker på ond bråd död vilket är precis vad det handlar om, du ska bli skrämd så fort du hör ordet terrorist

De som bedriver terrorismbekämpningen i Sverige är Säkerhetspolisen Säpo.

En av dess främsta uppgifter är att se till att Sverige inte blir en bas för utländska organisationer som i andra länder använder våld, eller hot om våld, för att nå sina mål.

Flera av de extrema islamistiska terroristgrupper som genomför terroraktioner på olika håll i världen finns representerade i Sverige.

Den mest kända terroristorganisationen vi har i Sverige idag är ISIS / Daesh , Islamistiska staten är känd för sin extrema tolkning av sharialagar vad gäller dem som inte delar deras tro och för sina terrorattacker på civila, tortyr, avrättningar av män och kidnappningar, utnyttjande och avrättningar av kvinnor. FN:s barnrättskommitté har fördömt deras systematiska torterande och dödande av barn. 

Bland de etniska och religiösa grupper som utsatts för sexuella övergrepp var syrier/syrianer, druser, kristna, kurder, mandeer, shabaker, shia och sunnimuslimer, turkmener och yazidier

Dessa islamistiska grupper har stått för det flesta antalet terrorattacker med dödlig utgång under senare delen av 1990-talet. I Sverige ägnar de sig åt att samla in pengar och sprida propaganda. Vissa gruppmedlemmar har även beslagits med att förmedla förfalskade dokument, t.ex. pass.

Patologiska terrorister arbetar ofta ensamma i grupper som de andra på denna lista och är ofta inte sanna ”terrorister” eftersom de saknar ett väldefinierat politiskt motiv.

Algeriska väpnade islamistiska gruppen, GIA, är en av dessa grupper som har förgreningar till Sverige. GIA står i våldsam opposition till den algeriska statsledningen. För att splittra landet har GIA genomfört flera blodiga massakrer på civila i byar på den algeriska landsbygden. 

I Sverige bedöms bara några få GIA-anhängare finnas, men de har inte bedrivit någon illegal verksamhet här, med undantag för hantering av falska pass. Däremot kan några av dem, enligt Säpo, kopplas till olaglig verksamhet som GIA bedriver i andra länder.

Egyptiska radikala islamistiska grupper som finns representerade i Sverige är AlGamaa al-islamiya och Islamiska jihad. Grupperna ligger bakom bomben i World Trade Center i New York 1993, som genom ett under dog endast 6 människor. Dock skadades över 100 personer.

Under senare tid har de egyptiska grupperna hotat att utföra nya terrorattacker och gisslandraman för att den ledare, som utförde attentatet i New York, ska friges.

Palestinska Hamas har under de senaste åren genomfört flera självmordsattacker i protest mot fredsprocessen i Israel. Sedan 1994 har över 120 personer i Israel dödats i dessa attacker. Hamas har sympatisörer i Sverige men anses inte utgöra en ”riskgrupp” här, enligt SÄPO:s bedömning.

Iranstödda Hizbollah är desto mer aktiv i Sverige. Även den är en muslimsk fundamentalistisk organisation som aktivt bekämpar staten Israel. Anhängare har funnits i Sverige sedan 1990-talets början. SÄPO:s bedömning är att Hizbollah-anhängarna i Sverige stödjer dem som begår illegala handlingar i andra länder.

Även Kurdiska arbetarpartiet, PKK, finns etablerat i Sverige. Under 1980-talet mördadades två avhoppade medlemmar, i Uppsala och i Stockholm. PKK bär skulden för ett stort antal våldsdåd i Tyskland. Deras politiska mål är att få den turkiska regeringen på fall genom att på olika sätt skapa opinion, däribland alltså även med våldsamma metoder.

Islamiska Förbundet i Sverige(IFIS) skriver på sin hemsida att de är medlemmar i Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE).

Det finns starka kopplingar mellan FIOE och det Muslimska brödraskapet

Vi har även titta även på Kapellgränd 10 i Stockholm, som är den officiella adressen för minst 20 olika muslimska organisationer, däribland Stockholms moské. Muslimska organisationer som IFIS, European Muslim Rights Council, Forum för Unga Muslimer, Sveriges Imamråd, Ibn Rushd Studieförbund och Koranläsare Förbund , Merparten av det muslimska civilsamhället i Sverige styrs från Kapellgränd. Således verkar det muslimska civilsamhällets struktur vara ganska centraliserad.


Med politisk terrorism menas här terrorhandlingar som styrs av politiska mål. Denna form av terrorism har till exempel bedrivits av IRA.

Antalet terroristattacker i EU som utfördes av vänsteristiska extremister var 27 gånger mer än attacker som utfördes av höger extremister förra året.

Det visar statistiken i Europols årliga terrorrapport som släppts. Rapporten visade också att Lone wolf attacker och jihadist attacker var de mest aktiva och dödligaste grupperna.

Förra veckan släppte Europol sin TE-SAT-rapport för år 2016. Rapporten kommer med fakta och statistik om terrorism och vålds extremism inom EU, samtidigt som man identifierar trender och utveckling i området.

År 2016 rapporterades totalt åtta misslyckade eller utförda attacker av åtta EU länder. Mer än hälften av dem var i Storbritannien 76% . Frankrike rapporterade 23 attacker, Italien 17, Spanien 10, Grekland 6, Tyskland 5, Belgien 4 och i Nederländerna 1 Attack.

Av de 142 attackerna var mindre än hälften utförda 47%. EU länderna rapporterade att 142 offer dog som ett resultat av terrorattacker och 379 personer skadades. Nästan alla rapporterade dödsfall och skador var resultatet av jihadistiska terrorattacker.

Antalet jihadistiska terrorattacker minskade från 17 st 2015 till 13 st,  2016, varav 6 stycken var kopplade till den så kallade Terroristorganisationen ISIS / Daesh. En exakt ranking inom terroristanslutningar i hela EU kan emellertid inte fastställas eftersom Storbritannien inte tillhandahåller alla uppgifter om attacker i landet precis som förfarandet som begås i Sverige.

Explosiva ämnen användes i 40% av attackerna, med liknande antal vid 2015. Användningen av skjutvapen sjönk avsevärt från 57 st  2015 till 6 st i 2016.

Bortsett från jihadist, etno-nationalistiska och vänster extremistiska attacker, en ökande ström av våldsamma övergrepp från högerextrema grupper 2016 utförde vänsterextrema och anarkistiska terroristgrupper eller enskilda personer sk Lone Wolf attacker, i EU 27 attacker. Det var en kraftig ökning jämfört med antalet attacker som utfördes 2015.

EU: s medlemsländersmyndigheter arresterade 31 personer i samband med vänsterextrema och anarkistisk terrorism 2016, de flesta skedde i Spanien.

För 2016 rapporterade Nederländerna en incident som klassificerades som en handling av högerextremistisk terrorism. Detta markerar en signifikant minskning jämfört med 2015 då Frankrike och Grekland rapporterade totalt nio högerextrema attacker.

Polen, Tyskland och Nederländerna rapporterade totalt 12 arresteringar relaterade till högerextremistisk terrorism. I februari 2016 arresterades sex personer i samband med en krigsattack på en moské i den nederländska staden Enschede.

Vid attacken var flera personer inne i moskén. De upptäckte elden som släcktes snabbt och ingen skadades. Gruppen anklagades för försök till brand med terroristiska avsikter.

Domstolen beslutade senare att detta var en terroristattack. Fyra angripare dömdes till fängelsestraff på flera år. Detta markerade den första (misslyckade) högerextrema terroristattacken i Nederländerna och den första terroristattacken på 12 år.

Religiös terrorism är oftast terrorhandlingar grundade på övertygelsen extremistiska religiösa grundidéer men samtidigt drivna av en politisk agenda, som exempelvis i al-Qaida och ISIS. Terrorister är övertygade om att de får belöningar efter döden i och med sina våldshandlingar och det innefattar även självmordsterrorister. På Nationalencyklopedin säger den amerikanske sociologen Bruce Hoffman att den religiösa terrorismen är mer våldsam än den sekulära, alltså de religiöst frånskilda terrordåden. Anledningen till detta är att religiöst grundade ideologier ser våld som en helig plikt och därför uppmanar till att begå våldsamma handlingar.


Statlig terrorism innebär terrorhandlingar som ursprungligen utförs av en statsstyrelse genom att de antingen ger stöd åt terroristgrupper eller att statsledningen själva ger order om att begå terrordåd. Denna terrorism är riktad mot den egna, eller andra länders befolkningar.
I samband med cyberterrorismens och teknikens utveckling under de senaste åren har nya typer av kriminella organisationer och grupperingar uppstått. Tekniken erbjuder många fördelar till det moderna samhället, men i och med internet kan en teknisk produkt numera saboteras från vilken plats på jorden som helst. Krig mellan stater kan nu ske utan att någon soldat placeras på plats.


De flesta terrorattackerna sker i form av bombdåd och i vissa fall extrema sådana som utförs av självmordsbombare. Dessa gömmer sprängladdningar under kläderna och kan på så sätt observera och vänta på det bästa tillfället att göra så för att få bästa möjliga resultat. Liksom de flesta fall av all terrorism så har självmordsbombare politiska och/eller religiösa motiv. Dåden sker ofta på platser som är tätt befolkade, som till exempel torg, mötesplatser och olika fordon i kollektivtrafiken och det är riktat mot den civila befolkningen.

Nationell terrorism Terrorhandlingar som oftast utförs av en grupp, mot det egna landets regim. Detta har sin grund i dåliga nationella förhållanden och när terrorgruppen är missnöjd med hur landet ser ut och hur staten styr det.


Terroristerna använder sig av våld och dåd mot medlemmar av regeringen, statens institutioner och intressen. Det finns flera exempel på nationella terroristgrupper. IRA (Irländska republikanska armén) och ETA (Euskadi ta Askatasuna=Baskerlandet och friheten) är de mest kända terroristorganistationerna.


Internationell terrorism denna terrorism utförs av grupper som har andra länder i sikte för sina terrorplaner och deras mål kan vara många. De kan rikta sig mot ambassader, turistbyråer, diplomatisk personal, även olika kommunikationsmedel som båtar och flygplan. Som exempelvis al-Qaida gjorde vid 11e september-attacken, när de kapade passagerarflygplan.

Det finns flera länder som har blivit utpekade till att ha använt, eller gett stöd åt terrorism. Exempelvis Nordkorea, Iran, Syrien, Algeriet och Sudan.


Några av dessa nämna länder har utövat internationell terrorism och deras syfte är ofta att skapa uppmärksamhet i världen.

Detta är olika varianter av namn begrepp på Terrorism: Jihad och Counter-Jihad, Islamistisk, Radikala,högerextremister och Radikala,vänsterextremister, Lone wolf attack

Råd vid ett Terroristdåd :

1 Ta dig till en säker plats. Detta är ett mycket bättre alternativ än att stanna och förhandla

2 Undvik att stanna där du är om du kan ta dig till en säkrare plats.

3 Finns det en säker väg, spring men bara om du hinner, göm dig och var tyst!

4 Kan du komma undan utan att utsätta dig för större fara, hjälp andra och få dem att följa med dig!

5 Ta dig hem stäng in dig och lyssna på radion och tv över informationen som de ger

6 Undvik folkgrupper och öppna utrymmen

7 Ring och larma vad som har hänt, när, hur  samt om du sett vapen och hur många de är och om det finns skadade.

 

Källa: Säpo, Polisen, Europols årliga terroristrapport, The Global Terrorism Database (GTD)

Foto: Security Magazine

Skribent: Christian Österman

 


Försvara dig i trängda situationer!

Relaterade artiklar

Translate »
Close