GranskningNyheterReportageValet 2018

VALET 2018: Är Svenska partier för Svensk kultur?

STUDIE INFÖR VALET 2018: Är Svenska partier för Svensk kultur?

Vi på Kronbladet med vår konservativa inriktning värnar om den Svenska kulturen.
Inför valåret 2018 ser vi att kulturen är nyckeln till en förbättrad integration.
Detta ämne har vi prioriterat att lyfta fram i 3 delar som en första studie.

Så här har vår studie utförts.

Kronbladets granskning börjar med den enkla frågeställningen om hur de Svenska partierna officiellt använder ordet ”Svensk kultur” för att hävda vad det Svenska samhället är per definition i sina officiella partiprogram.
Vi har sedan laddat ned det officiella partiprogrammet från de så kallade etablerade partierna i riksdagen inklusive nya partier. Där söker vi på partiers ”officiella” ståndpunkter med sökordet ”Svensk kultur”.
Vi har även sökt andra ord när kulturord har saknats. I slutet i artikeln kan ni se faktaunderlaget för Kronbladets studie.

Resultat av granskningen:

Partier använder ordet Svensk kultur, JA/NEJ/N-JA ?
Vänsterpartiet                           Nej
 Miljöpartiet                                Nej
 Centerpartiet                             Nej
 Socialdemokraterna                 Nej
 Liberalerna                                Nej
 Moderaterna                              Nej
 Kristdemokraterna                   Ja
 Sverigedemokraterna              Ja

De partier som inte har etablerat sig på riksnivå:

Feministiska Initiativ       Nej
 Piratpartiet                Nej
 Medborgerlig Samling        N-Ja
 Alternativ för Sverige      N-Ja

Vad för andra ord används för definiera det Svenska samhällets kultur?

Vänsterpartiet                     Mångfald
Miljöpartiet                         Mångfald / Mångkultur
Centerpartiet                       Mångkultur
Socialdemokraterna           Interkulturalitet
Liberalerna                          Interkulturell
Moderaterna                        Kulturbärare (Många)
Kristdemokraterna            Svensk kultur / Mångkultur
Sverigedemokraterna        Svensk kultur

De partier som inte har etablerat sig på riksnivå:

Feministiska Initiativ          Mångfald
Piratpartiet                            Kulturskapare
Medborgerlig Samling         Svensk kultur/Västerländsk kultur
Alternativ för Sverige           Svensk kultur (indirekt skrivet)

Klart och tydligt att majoriteten av partiernas beskrivning om det svenska samhället inte tydliggör vad det är för kultur som råder i samhället.
Frågan är om det är sunt tillvägagångsätt när de flesta partier nu inför valåret talar om ökad och förbättrad integration. Hur har partierna tänkt integrera nya medborgare när ingen tydlig gemensam kultur existerar?

Partierna använder även ord som ”sammanhållning”, ”Trygghet”, ”Gemenskap”, ”integration” ”internationalisera” ”mångkultur” ”mångfald” ”svenska språket” ”svenska normer”.
Sådana ord kan uppfattas schizofrenskt när den enkla frågan kommer: ”Vad skall jag integreras i om ingen Svensk kultur existerar?”.
Läs mer om myndigheten Forum för levande historia inför riksdagen år 2015 säger att Svensk kultur ej existerar. Myndigheten drog sedan tillbaka uttalandet och skriften.

Frågor om eventuella konsekvenser:

Att inte tydligt definiera vad medborgarna skall inrikta sig på,  skulle det kunna innebära en ökad segregation med olika samhällen och olika normer och kulturkoder?
Kan det leda till sämre samhörighet att man inte vill stå upp för andra medborgares annorlunda syn på normer?
Kan det leda till ett ökat utanförskap?

Frågor och funderingar i studien:

Om det är mångkulturellt samhället som skall råda, så ska varje ny medborgare läsa på om 100 olika kulturer för att bli fullvärdig medborgare av Sverige? Vart kommer det Svenska språket ifrån?

De svenska partierna ang kulturen:

De två partier som är tydligast med frågan om svensk kultur är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, likväl använder KD ord som mångfald/ mångkultur och märks att deras partiprogram är under nyliberal influens och Sverigedemokraternas partiprogram är väldigt gammalt och frågan om ordet svensk kultur kommer att finnas kvar vid en uppdatering?

Vänstern och Socialdemokraterna är tydliga vad de vill med samhället, det går att finna i deras partiprogram som att internationalisera Sverige i ”international” eller ”proletariatet”.
Medan vissa borgerliga partier ser det som internationalisera i ett globalt samhälle med global marknad utan gränser för att lättare få en rörlig arbetskraft.

De nya partierna i Sverige är även luddiga i sina beskrivningar som att det är västerländsk kultur som råder i Sverige och tar upp kulturen i tilläggsdokument. Exempelvis så skriver Medborgerlig samling inte ordet förens i tillägg om immigration/integration.
Och det nya partiet Alternativ för Sverige säger att svensk kultur finns i en underförstådd mening.

Vår nästa studie blir att kontakta sakkunniga i kultur inom varje parti, för att låta dem vidareutveckla vad som är det Svenska samhället.  I den tredje delen genomför vi intervjuer med utländsk expertis för att summera studien om vad det Svenska samhället är enligt politikers perspektiv.

/ Redaktionen


Fakta:

Studien på sökordet ”Svensk kultur” , går att finna här nedan på varje bild, men ni kan även se filmen här, där vi går igenom varje officiella partiprogram.  Värt att notera är att partierna generellt är dåliga på att uppdatera sina program.


Icke etablerade partiers resultat: 

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close