Annat & UppsnappatGranskningTänkvärt

Gestapo den tyska säkerhetspolisen

Gestapo bildades ursprungligen av Hermann Göring i Preussen den 26 april 1933, för att ersätta den preussiska säkerhetspolisen. I april 1934 ställdes Gestapo under SS och Heinrich Himmlers kontroll.

Under andra hälften av 1930-talet byggdes Gestapo ut och fick stora befogenheter. De kunde arrestera vem som helst och sända dem till koncentrationsläger eller avrätta dem, utan någon rättegång eller dom. Organisationen hade en oinskränkt makt över de tyska medborgarna och blev beryktad för sin terror och sina tortyrmetoder. Gestapos huvuduppgift var att bekämpa den nazityska statens fiender och oönskade minoritetsgrupper, däribland judar.

Under kriget var Gestapo också verksamt i alla de länder som Tyskland ockuperade.

Gestapos uppgift var att ”utreda och bekämpa alla tendenser, som kunde vara farliga för staten”. De hade bemyndigande att utreda ”förräderi, spioneri och sabotage” samt uttryck för olagliga handlingar mot ”staten och partiet”.

Lagen hade ändrats för att passa organisationens uppgifter, och Gestapos handlingar begränsades inte av några lagliga hinder. Nazisternas främste jurist, dr Werner Best, konstaterade ”Så länge som Gestapo följer ledningens vilja handlar organisationen lagligt”.

Gestapo var särskilt undantaget från skyldighet att inför administrativa domstolar ansvara för sina handlingar. Dessa domstolar var annars den normala vägen för en medborgare att utkräva rätt mot statens åtgärder.

Den maktform, som Gestapo i största utsträckning öppet missbrukade, var den så kallade Schutzhaft (skyddshäkte), vilket var en eufemism för fängslande av människor utan någon som helst rättslig prövning, vanligtvis i koncentrationsläger.

Den fängslade personen fick till och med själv underteckna det dokument, som innebar att man önskade bli fängslad. Den traditionella metoden för att få fram underskriften var tortyr.

Under 1934 pressades Göring av Himmler att acceptera att kontrollen över Gestapo överfördes till SS. År 1934 blev Reinhard Heydrich chef för Gestapo. Han lär under sin tid i denna position ha skaffat sig ett eget register över de nazistiska ledarnas känsliga punkter för eventuellt framtida bruk.

Under krigsperioden växte organisationen kraftigt och bestod till slut av cirka 45 000 tjänstemän. Den bidrog starkt till att kontrollera de ockuperade områdena i Europa och till att identifiera ”judar, socialister, homosexuella, romer och andra ej önskvärda”.

Gestapo använde sig av kriminalpolisens tjänstegrader.

 

Foto: Encyclopedia

Christian Österman

Relaterade artiklar

Translate »
Close