GranskningNyheterPolitik

Nytt kommunstöd för ensamkommande

Regeringen förstärker i vårändringsbudgeten det tillfälliga kommunstödet för att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar.

Det handlar om en ny satsning på 200 miljoner kronor, som kommer fördelas automatiskt mellan kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen. Vårändringsbudgeten för 2018 bygger på en överenskommelse mellan Regeringspartierna och Vänsterpartiet.

I höstas avsatte regeringen 390 miljoner kronor i höständringsbudgeten samt 195 miljoner kronor i budgeten för i år för att kommunerna ska kunna låta ensamkommande som hinner bli 18 år bo kvar i sin vistelsekommun fram till att de får ett slutligt beslut i sitt asylärende istället för att behöva byta skola och få sämre etableringsmöjligheter. Nu tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för 2018.

Vår framtid ligger i våra barn och unga. För att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi skapa trygghet för alla som bor i vårt land. Alla barn och unga i Sverige, oavsett var de kommer ifrån, ska ha bästa möjliga tillvaro, trygghet och framtidsutsikter. Det stärker tryggheten för dem, och för oss alla” säger Per Bolund (MP).

Samtidigt så ökar antalet pensionärer i Sverige som lever under EU:s fattigdomsgräns. Gränsen går vid en inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten i landet och så lever idag ca 350 000 pensionärer i Sverige.

Att man låter allt fler pensionärer leva under fattigdomsgränsen är inte bara oroande utan även en skam för hela samhället och dom enda som kan ses som skyldiga till det är inte enbart Regeringen utan även alla dom som är aktiva politiskt oavsett partifärger.

Det som måste börja lyftas upp till ytan är inte diskussionerna om vem som är svart eller vit utan snarare vilka är för mänskligheten samt en sann och ärlig bild utav verkligheten.

De som har under ett långt liv bidragit till det svenska välfärdssamhället genom hårt arbete äger sin rätt till en välfärd och god pension som inte bara gör att de kan överleva, utan dom ska även kunna leva ett gott liv och unna sig det där extra på ålderns höst inte tvingas dra ner på allt eller tvingas leva i skam till deras liv är slut,

likväl så ska dom som är sjuka kunna ringa sjukvårdsrådgivningen och lita på att man blir behandlad med kompetent utbildad personal som är professionella inom akutvården så vi slipper onödiga dödsfall eller fel diagnoser som kostar  människor deras värdighet eller lem.

I Sverige ska man som Svensk medborgare inte behöva slåss för sin rättighet utan man ska behandlas med värdighet och respekt!

 Christian Österman
Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close