GranskningNäringslivPolitikSverigeVärlden

Sverige tredje största mottagarlandet av kvotflyktingar

Sedan 2016 har den svenska flyktingkvoten ökat från 1 900 till 5 000 platser. Nu är Sverige det tredje största mottagarlandet. Även i år ligger kvotens fokus på flyktingar från Syrien. Dessutom ska stora grupper tas ut i Östra Afrika och längs den centrala Medelhavsrutten i Nordafrika.

Processen vilar på en deklaration, Barcelona deklarationen, som vilar på de fyra huvudpunkterna: Politik, Ekonomi, Kultur, Migration.

Frihandelsområdet skall grundas på bilaterala avtal slutna mellan EG och följande Medelhavsländer/områden: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien och de
palestinska territorierna. Dessa stater/områden skall även sinsemellan ingå frihandelsavtal. Inom ramen för tullunionen mellan EG och även Turkiet ingår i detta frihandelsområde.

Redan på 1950-talet framhöll Robert Schuman en fri rörlighet som central för medlemsstaternas integration. Därefter har EU dessutom framhållit rätten till en fri rörlighet för personer som en innovation.

Tanken var att medborgarna i EU skulle fritt skulle kunna resa, bosätta sig, studera och arbeta var de ville inom Europeiska unionen. Med andra ord fick inte medlemsstater diskriminera medborgare från andra medlemsstater på grund av nationalitet.

Genomförandet av en fri rörlighet för personer inleddes 1985 med Schengenavtalet som trädde i kraft 1995 i form av Schengenkonventionen, vilken började gälla 2001 i Sverige. Sedan 1999 då avtalet införlivades med Amsterdamfördraget upphörde det som ett rent mellanstatligt avtal och blev en del av Unionens kompetensområde.

Genom magi så har det under flera år ökat vidarebosättningen i världen, och den nådde en historiskt hög nivå 2016 då 126 000 personer överfördes till olika länder. Precis som tidigare år stod då USA, Kanada och Australien för 90 procent av vidarebosättningen.

Förra året minskade den globala vidarebosättningen framför allt på grund av att USA minskade sitt flyktingmottagande. Parallellt med det har Kanada ökat sin vidarebosättning och planerar att vidarebosätta 25 000 personer under 2017 och lika många 2018. Även flera europeiska länder har meddelat att de tänker öka eller fortsätta med vidarebosättning på en hög nivå. Ett exempel är Storbritannien som planerar ta emot 23 000 syrier fram till 2020.

Sveriges ökning av platser har gjort att Sverige numera är ett av de största mottagarländerna i världen. 2017 kom Sverige på tredje plats när det gäller hur många personer som vi accepterade efter att deras ärenden presenterats av UNHCR – en del av dem kommer dock att resa till Sverige först i år. 2018 bedömer UNHCR att Sverige även kommer att vara det tredje största mottagarlandet totalt sett. Endast USA och Kanada tar emot fler.

För att Migrationsverket ska kunna klara att ta ut och överföra 5 000 personer under året startade förberedelserna redan i somras. Under hösten togs 1 500 personer ut som en del av de 5 000 som nämnts.

De kommer att resa till Sverige i början av året. 

Länk information Medelhavsavtalet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/europa-medelhavsavtalet-mellan-europeiska_GM0357

Källa: Wienkongressen, Amsterdamfördraget, Medelhavsavtalet, Migrationsverket, Sveriges Riksdag

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close