NyheterPolitik

Petra Rinman anmäld till JO för jäv ang barngiftermål

Vad har hänt? Regeringen, som är ytterst ansvarig, har genom den före detta ministern Åsa Regner (Socialdemokraterna, f.d. minister för barn och gamla), gett socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information som är  speciellt inriktad på ensamkommande barn

om att man inte ”bör” vara gift med någon som är 15 år eller yngre. Hon beställde broschyren 2017 och har i dagarna innan skandalen lämnat Sverige för ett  toppjobb på FN.

Socialstyrelsen har i sin tur sedan delegerat uppgiften till Petra Rinman, som är chef för kunskapscentrum för ensamkommande barn och även är verksam i organisationen ”Jag Är Här”. Hon har tagit fram en broschyr som tar upp barnäktenskap och dess innehåll beskriver på ett ytterst vagt sätt att det är ”olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år”. Denna har nu blivit JO-anmäld.

 

Därav har nu Petra Rinman blivit anmäld till Justitieombudsmannen för Jäv, som trots att hon är enhetschef för Kunskapscentrum för ensamkommande barn, även är
medlem i en aktivistisk verksamhet ”Jag Är Här”, som verkar för så kallade ”ensamkommande barn” ska få stanna i Sverige till varje pris.  Där metoder är hat och förföljelse, och påverkar informationsbroschyrer som på ett skadligt sätt utsätter barn för fara

Den aktivistiska organisationen ”Jag är här” har utsatt flertalet svenskar för hat och hot, och jobbar för de ensamkommande barnen, exempelvis så har organisationens grundare gått ut i försvar för amnesti för de numer vuxna barnen.

 

De hot och hat som utdelats från organisationen Jag Är Här, kan läsas mer om på Uvell.se 

Källor:

Regeringen.se

Socialstyrelsen.se

Twitter

Kronbladet

 

 

 

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close