GranskningSverige

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Men dom har även information om att Barnäktenskap är förbjudet i Sverige. Frågan man måste diskutera är om Sverige verkligen är ett land som dragit allt till sin yttersta spets av vansinne när vi  inte klarar av att få personer som kommer till Sverige att förstå att det är Pedofilism att tvinga små barn till äktenskap på grund utav sitt sjuka begär.

Informationen som går att finna i denna foldern är inget annat än stötande och man kan undra om människorna som utarbetat den kan må bra av situationen i Sverige med tanke på att man måste skriva information som denna.

”Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans under en kortare eller längre period. Syftet är att säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver och har rätt till.

Både socialtjänsten och migrationsverket kommer arbeta för att ge barnet möjlighet att uttrycka sin egen åsikt, var det ska bo och hur det vill ha det. Det är barnet och den gode mannen som socialtjänsten kommer att samarbeta med och som tillsammans med socialtjänsten kan bestämma om barnet.

Information till dig som är gift med ett barn Om du vill ha mer information om vad som gäller i Sverige kan du vända dig till din handläggare på Migrationsverket eller till socialtjänsten. På webbsidan Ny i Sverige hittar man mer om det svenska samhället på flera olika språk.”

Informationen finner ni via länken www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20915/2018-3-34.pdf

Källa: Socialstyrelsen

Tags
Translate »
Close