Reportage

Folket från civilisationsvaggan

Det kurdiska folket består av en stor etnisk grupp på cirka 35 miljoner som alltid har bott på samma plats och spårar sina rötter tillbaka till Medarna som var ett folk av indo-iranska (ariska) ursprung som bebodde den västra och nordvästra delen av dagens Iran.

Före den persiska invasionen kunde medarna skapa ett imperium som sträckte sig från Aran (dagens Azerbajdzjan) till Centralasien och Afghanistan.

Faktum är att de ”vise männen” som reste från öst för att leverera sitt guld, rök och myrra till den nyfödda Jesus i Betlehem, troligen var Zoroastriska präster , Som är förbjudna av de moderna kurderna.

Kurderna är stamfolk, många av dem levde, fram till nyligen en nomadisk livsstil i bergsområdena i Turkiet, Syrien, Irak och Iran. Deras tillflykt har alltid varit bergen, med sina branta betesmarker och bördiga dalar.

Under nästan 3000 år har kurderna bott längs Tigris och Eufrats floder, civilisationsvaggan. Detta placerar sin början vid nationernas källa och i omedelbar närhet av historiens viktigaste händelser. (Några val skulle inkludera skapandet av människan, Edens trädgård, Noaks Ark på Mount Ararat i norra Kurdistan, Babeltornet, Abrahams kallelse, Babylonska exilien och mycket mer.)

Dom viktigaste bibliska styckena om Medarna är i Jesu profetia, som finns i Daniel bok kapitel 13 och 14 och i femte kapitlet, Daniel berättar om sin ögonvittnesberättelse att medarna omintetgjorde Babylon på festmåltiden, Den kvällen blev Belsasar, den kaldeiska kungen, dödad och Darius Mede fick sitt rike, han var ungefär 62 år gammal.

Kurderna är ett av de inhemska folken på den mesopotamiska slätten och högländerna i det nu sydöstra Turkiet, nordöstra Syrien, norra Irak, nordvästra Iran och sydvästra Armenien.

Mellan 25 och 35 miljoner kurder bor i ett bergsområde som sträcker sig över

gränserna för Turkiet, Irak, Syrien, Iran och Armenien. De utgör den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern, men de har aldrig fått ett eget land.

Den fascinerande och ibland den tragiska historien om det kurdiska folket kan ge lite inblick om händelser i Mellanöstern.

Kurderna tillhör den iranska delen av den breda familjen indouropeiska folk, men detaljer om deras exakta ursprung är svåra att bekräfta. Länkar kan hittas till Medes, en stam från det sjätte århundradet f.Kr. som erövrade Assyrien och grundade ett imperium som inkluderade det som nu är Iran och centrala Anatolien.

Medernas politiska inflytande upphörde efter intågandet av Alexander den Store i regionen.

Kurdernas omvandlades till islam från zoroastrianism, som var den första jämlika, universella och monoteistiska religionen och grunden till mycket av den judiska, kristna och islamska tron.

Zoroastrianism är den äldsta av de uppenbarade världsreligionerna, och har antagligen haft mer inflytande på mänskligheten, direkt eller indirekt än någon annan ensam religion. Under årtiondena blev ord och sammansättningar av grundaren Asho Zarathushtra nästan förlorade på grund av Islams framfart där man brände bibliotek och böcker men även från invasioner av araber, mongoler samt ottomaner.

Visemän dödades, togs till slavar, deporterades eller gömdes och perserna blev brutalt tvingade att byta ut sin religion genom sina fienders svärd (Konvertera eller dö).

Tack vare de återstående zoroastriska samhällena i Iran och Indien och det långvariga och hårda arbetet med tusentals internationella forskare under det senaste decennierna har det ursprungliga budskapet om zoroastrianism återupptäckts.

Zoroastrianismen som en gång var den mest kraftfulla religionen i världen under mer än ett millennium var det persiska rikets officiella religion.

De flesta kurder är idag muslimer på grund av alla krig i Mellanöstern där Islams krigshärar dundrat fram och tvingat Kurderna till att konvertera eller att dö! Men efter Isis framfart syns en trend där kurderna börjat återvända till sin forna religion eller konvertera till kristendomen.

Kurderna strävar dock i allmänhet för att uttrycka sin tro på islam på ett distinkt sätt, de ignorerar den allmänna regeln mellan de omgivande araberna och turkarna, som följer Hanafis skola. Mystiska metoder och deltagande i Sufiordern är också utbrett bland kurderna.

Kurdisk mysticism lägger stor vikt vid shamanism, zoroastrianism och kristendomen och lägger tonvikten på Guds direkta erfarenhet genom meditation, extatisk upplevelse och förhöjning av heliga män eller sheiks.

De flesta kurder har en påtaglig känsla för det övernaturliga som lätt erkänner demonisk aktivitet i form av onda andar och förbannelser, de dyrkar ofta helgedomar eller andra heliga platser.

De mest anmärkningsvärda av dessa är Yezidis. Även om de ofta anklagas för att dyrka Lucifer, utgör Yezidis en del av den judiska, zoroastriska, kristna och islamiska trosuppfattningen som fortlöpande styrt i dom bergiga landen i tre årtusenden.

Yezidis är källan till Kurderna, i hela Mellanöstern finns det mindre samhällen med judar, kristna och bahaier som ser sig själva som kurder.

150 000 Kurder utgör den största koncentrationen av icke-muslimska grupper i Israel.

Kungen av Assyrien transporterade israeliterna till Assyrien och bosatte dem i Halah, på Habor, i Gozans flod och i städerna vid Medierna. (Konung 18:11) Liksom Yezidis är de israeliska kurderna en minoritet i Kurdistan.

De kurdiska judarna emigrerade till Israel på 1950-talet, efter att ha bott i Mesopotamien sedan den assyriska exilen

Även om de aldrig etablerade en permanent nationsstat, har kurderna ofta

spelat en nyckelroll i Mellanösterns historia.

Under de senaste årtiondena har Kurderna alltmer påverkat den regionala utvecklingen, dom har kämpat för autonomi i Turkiet och har spelat en framträdande roll i konflikterna som sker i Irak och Syrien, där de har agerat med ett kraftfullt motstånd när det gäller stridigheterna mot Terrororganisationen ISIS/Daesh

 

Tags

Relaterade artiklar

Kolla också

Close
Translate »
Close