GranskningPolitikVärlden

Sydafrika som världen blundar för

Sedan 1994 har det skett en betydande utvandring av vita människor från Sydafrika. Det finns för närvarande Afrikaner och engelsktalande sydafrikanska samhällen i Storbritannien och andra utvecklade länder.

Mellan 1995 och 2005 emigrerade mer än en miljon sydafrikaner på grund utav våldsamma rasattacker från svart på vita, brottsligheten är som huvudorsaken på grund utav bristen på sysselsättningsmöjligheter, en annan orsak för utvandringen är bristen på jobb för vita.

I februari 2018 röstade Sydafrikas parlament med rösterna 241 mot 83 att börja ändra ”egendoms klausulen” i konstitutionen för att avlägsna vita bönder från landet utan ersättning.

Mellan 1994 och mars 2012 hade det varit 361 015 mord i hela Sydafrika och mellan 1990 och mars 2012 hade det beräknats 1 544 mord på sydafrikanska gårdar, varav 208 av offren var svarta samt ytligare siffror som Kronbladet lyckats få fram är från år 2017 då var siffrorna 345 attacker som resulterade i 70 dödsfall  den högsta dödsfallet sedan 2008. År 2015 fanns 318 attacker som resulterade i 64 dödsfall, och 2014 innan fanns 277 attacker som resulterade i 67 dödsfall, Vilket betyder en siffra av mördade till ett total av 1 537 Personer denna utveckling är inte hållbar utan förföljelsen av vita måste stoppas, samt att dödsfallen inte är fler, är mer tur och skicklighet av läkare än någonting annat, Kronbladet har redan tidigare skrivit om våldet som sker mot dom vita i dessa artiklar

http://kronbladet.se/2018/03/07/folkmordet-som-varlden-och-media-censurerar/

http://kronbladet.se/2018/03/03/socialdemokraternas-och-nelson-mandelas-rengbagsnation-en-diktatur/.

Uppgifterna för jordbruks attacker är rapporterade till ett farmar förbund vid namn Transvaal Agricultural Union.

Sydafrikanska Transvaal Agricultural Union (TAU SA) är en kommersiell jordbrukarförening i Sydafrika. Dess främsta mål är att skydda Privatäganderätt och Säkerheten hos sydafrikanska bönder. Tau SA syftar till att skydda jordbrukssektorn i Sydafrika mot vad det uppfattar att vara attacker från kommunismen. Största delen av TAU-medlemmarna är Boer / Afrikaner från Europa.

Agri SA omstrukturerade sig nyligen och bytte namn från Sydafrikanska Transvaal Agricultural Union (TAU SA)

Agri Sydafrika är fullt representativa för jordbrukare av alla raser och är som sådan erkänd på regeringsnivå och i jordbrukssamhället samt organisationen konsulteras regelbundet om alla frågor som berör jordbrukare och jordbrukssektorn.

Funktionsutskottet för jordbruksutveckling ger särskild uppmärksamhet åt de nya jordbrukarnas behov.

Agri Sydafrika  representerar också jordbruk på ett antal officiella organ som National Economic Development and Labor Council, National Training Council, Agricultural Research Council, etc., liksom på internationella organ som Internationella Federation of Agricultural Producers och Southern African Förbundet för jordbrukare.

Agri Sydafrika spelar vidare en viktig roll i den omfattade rollen för Business South Africa.

Områden som dom jobbar och kämpar för är följande:

1.Avsluta svart ekonomisk bemyndigande som olaglig praxis av rasdiskriminering.

2.Säkerställa ekonomisk tillväxt inom jordbrukssektorn.

3.Säkerställa säkerheten hos sydafrikanska bönder.

4.Löpande dialog med regeringen om frågor inom jordbrukssektorn.

5.Skydda sydafrikanska jordbrukares rätt till privat egendom för att utöva sin rätt som bönder.

6.Säkerställa livsmedelssäkerheten i Sydafrika.

7.Skydd av boer / Afrikaners rätt till föreningsfrihet.

8.Betonar jordbrukssektorns roll i ekonomin

Den senaste regeringsanalysen av rasattacker efter ras genomfördes 2001. I sin rapport uppgav polisens informationscenter för brottsinformation att 1 398 personer angripits på gårdar, 61,6% var vita, 33,3% var svarta, 4,4% var asiatiska och 0,7% listades som ”andra”. Ras statistik samlas inte längre in.

I januari 2015 rapporterade AfriForum att det har skett en ökning av gårdsattacker och mord under de fem senaste åren.

Vit fattigdom är också på väg upp och många vita sitter idag i fattigläger.

Efter en pik av våldsamma angrepp på bönderna i februari 2017 ledde det till att ett av landets största bönemöten hålls den 22-23 april 2017 i Bloemfontein, och det lockade över 1.000.000 deltagare.

Efter mordet på en Klapmuts bonde vid namn Joubert Conradie i oktober 2017 anordnades en protestkonvoj 30 oktober 2017. Känd som #BlackMonday körde konvojen från Stellenbosch till Kapstaden och lockade uppskattningsvis ca 10 000 demonstranter.

Protestkonvojen kritiserades i söder av den Syd Afrikanska Polisen för att störa trafiken.

Protestkonvojen kritiserades av den afrikanska nationella kongressen och EFF från några demonstranter från apartheid tidens sydafrikanska flagga och påstod att demonstranterna endast brydde sig om vita bönders mord och inte inkluderade dom svarta från jordbruket trotts att Sa medlemmen National African Farmers Union (NAFU) grundades 1991 med målet att skapa ett ”hem” för tusentals svarta bönder som tidigare varit uteslutna från jordbruket.

Vid tidpunkten för dess bildande fanns det ingen jordbruksorganisation som opererade på nationell nivå i Sydafrika. Mellan 1979 och 1991 var NAFCOC den enda organisationen som försökte tillgodose behoven hos svarta bönder på nationell nivå. Denna organisation möjliggjorde så småningom bildandet av National African Farmers Union.

De historiska frågorna i samband med det fattiga jordbruket bland svarta sydafrikaner är väl dokumenterade. Bland annat följande funktionshindrade svarta bönder.

Nelson Mandela Foundation kritiserade också händelsen för att vara polariserande på grund utav att man beskriver protesterna ”uttryckt av” oss ”och” dem ”som” oroliga ”.

Trots denna otroligt tragiska historia så finns det lika mycket folk i olika läger som vill förfalska siffrorna för deras egen agenda, många vill inte att det kommer ut alls och många försöker öka siffrorna för man vill att det ska öka på stridigheterna istället för att visa sanningen som är nog hemsk!

Skribent: Christian Österman
Foton: Wikipedia

Tags
Translate »
Close