GranskningNyheter

Nelson mandelas rengbågsnation en diktatur!

socialdemokraterna bär del av skulden

Ända sedan början av 1900-talet fram till 1948 fanns det många afrikaner som ansåg att engelsmännen, som utgjorde ungefär 60% av Sydafrikas vita befolkning, diskriminerade den övriga befolkning och då främst den svarta ursprungsbefolkningen som inte hade samma rättigheter som de vita

dom fick inte gå på samma skolor, universitet eller använda samma toaletter, dörrar eller parkbänkar, om en vit klev på en fullsatt buss så skulle en svart ge sin plats åt honom det var ett kraftigt övertramp mot det Universella Deklarationen om mänskliga rättigheter som vi kan se idag !

                        Ett exempel av detta är Artikel 2 som även bryts mot dom vita idag i Sydafrika.

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”

Men apartheid tiderna är långt förbi tack vare Nelson Mandelas socialdemokratiska parti och motståndsrörelsen ANCs kamp mot apartheid som ledde till att Sydafrika blev demokratiskt.

Eller vad har hänt sedan Nelson Mandelas död den 5 december 2013 i Houghton Estate utanför Johannesburg.

Det man har tystat ner i åratal börjar bubbla upp till ytan inte minst tack vare personer som börjat söka efter sanningen och verkligheter många tycker är för jobbig att ta till sig, just på grund utav att deras verklighet rubbas och skakas om, men dom som söker kommer börja få se en helt ny verklighet där allt inte är svart eller vitt, man börjar även uppmärksamma att det skolor och regeringar säger är så långt ifrån verkligheten att det kan få en vuxen människa att tappa fattningen totalt,

Sydafrikas parlament har backat upp ett förslag om att beslagta mark som ägs av vita människor, motionen kom från Julius Malema, ledare för den radikala marxistiska oppositionspartiet (EFF) Economic Freedom Fighters, och passerade överväldigande med 241 röster mot 83 mot. De enda parterna som inte stödde rörelsen var Democratic Alliance, Freedom Front Plus, Cope och det afrikanska kristdemokratiska partiet.

Malema inledde debatten för sin motion och sade: ”Tiden för försoning är över. Nu är det dags för rättvisa.” Han sa att de inte söka hämnd på vita människor, utan en restaurering av svarta människors värdighet, som är djupt rotat i landet.

Gugile Nkwinti, som var minister för landsbygdsfrågor och jordreform fram till måndagskvällen (nu minister för vattenfrågor), sade: ”ANC stöder otvivelaktigt principen om landsexpropriation utan ersättning.” Det är samma parti som ANC:s ledare Albert Lutuli tilldelades Nobels fredspris för sin icke-våldskamp 1960 och som kort därefter beslutade att gå in för väpnad kamp. En väpnad gren,Umkhonto we Sizwe (Nationens spjut) som upprättades 1961 av bland andra Nelson Mandela.

Det som händer idag i Sydafrika hände år 2000 när Robert Mugabe chockade världen med förändringar av landets äganderätt i Zimbabwe vilket resulterade i att tusentals vita zimbabwiska bönder tvingades fly från sina gårdar och att lämna landet, För Mugabe hade det lite att göra med rätt ett fel att göra utan om att utöva makt och kraft. Han var i makten mellan 1980 – 2017 och en av de längsta styrande presidenterna i Afrika. Det var ingen överraskning att krigsveteraner och ungdomsmilitären hade carte blanche. Våld och terror var vita bönder vardag och deras svarta arbetare dödades eller jagade bort och deras egendomar togs över.

Zimbabwes omvandlades från exportör till importör av mat på grund utav att vita bönder förlorar gårdar till landlösa svarta som saknade färdigheterna av att driva gårdar eller kapital. Jordbruket brukade bidra med cirka 40% av landets utländska valuta intäkter genom export.

I Sydafrika har Jacob Zuma tillåtit korruption att blomstra i landet ,dom står inför dagliga elavbrott Sydafrika är nästan satt i konkurs, man har ägt vattensystemet som varit bland det renaste i världen till ett i förfall. Zuma har använt offentliga medel för att uppgradera sin privata herrgård. Arbetslösheten bland svarta ungdomar är chockerande hög – så pass mycket som 65%.

Man har skapat Apartheid mot vita samt tillåter rasism öppet samt systematisk utrensning av vita, dom vita bönderna lever i daglig skräck på grund utav dom aldrig kan känna sig säkra för dom kan när som helst bli attackerade av Svarta som kommer bryter sig in i deras gård och våldtar, torterar eller dödar dom eller familjemedlemar

nästa steg i denna fasanfulla utveckling sker nu men media i väst vill inte veta av skyldigheten att rapportera om denna                      utrensning, för dom vita är alltid förövare och kan aldrig vara offer,

Nu har mer än 12 000 personer har skrivit en Petion som ber President Donald Trump att låta vita människor i Sydafrika att emigrera till USA.

Petitionen uppmanar Trump att ”vidta nödvändiga åtgärder för att inleda en nödutvandringsplan som gör det möjligt för vita Boers att komma till USA.” Boer är termen som används för att beskriva sydafrikaner av nederländsk, tysk eller huguenotisk avstamning, som också ofta kallas Afrikaners.

Petitionen föreslår att Trump bör sluta med att införa flyktingar från Somalia och Mellanöstern ”som de inte kan rättfärdiga” och tillåta vita sydafrikaner in i landet istället.

En liknande Petitionen, som uppmanar Europeiska unionens president Jean-Claude Juncker, Tysklands kansler Angela Merkel och Storbritanniens premiärminister Theresa May att tillåta vita sydafrikaner till EU-länder, har fått nästan 17 000 signaturer.

Mer än två decennier efter att vit minoritetsregeln upphörde i Sydafrika ägs det mesta av landets lönsammaste jordbruksmark av vita bönder som kontrollerar ca 73 procent av landets mest lönsamma jordbruksmark, men frågan är hur kommer landet att se ut inom en snar framtid med tanke på Sydafrikanska parlamentets förslag om att beslagta mark som ägs av vita människor, kommer vi att se ett land i totalt förfall och en ny flyktingkris fast denna gång handlar det om systematisk förföljelse av vita ”Den vita privilegierade rasen”

Skribent: Christian Österman

Relaterade artiklar

Translate »
Close