NäringslivNyheterPolitik

Skuldsatt ofta lågutbildad, arbetslös och har låga inkomster – ny rapport ska motverka skuldsättning

Låg utbildning, arbetslöshet och låga inkomster ökar sannolikheten för skulder hos Kronofogden. Det visar en ny rapport från Kronofogden och Lunds universitet som publiceras i dag. Rapporten visar också att utrikes födda är överrepresenterade i statistiken.

– Genom att kartlägga och analysera orsakerna till att människor får skulder hos Kronofogden kan både vi och andra aktörer i samhället arbeta mer förebyggande. Med riktad information, vägledning och stödinsatser går det att motverka onödig skuldsättning och öka den ekonomiska tryggheten, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Analys av skuldsättningen bland inrikes och utrikes födda

Rapporten, Ekonomisk otrygghet – en deskriptiv analys av migranters överskuldsättning, har tagits fram inom ramen för Kronofogdens samarbete med Lunds universitet. Resultaten ska användas i myndighetens förebyggande arbete, samt för att förstå och motverka orsakerna till överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap.

– Det här är första gången någon analyserar skillnaden mellan inrikes och utrikes födda i en vetenskaplig undersökning om överskuldsättning, berättar rapportförfattaren Davor Vuleta, som delar sin tid mellan en anställning på Kronofogden och forskarstudier vid rättssociologiska institutionen på Lunds universitet.

– Genom att samköra vår egen statistik med data från Statistiska centralbyrån har jag kunnat göra flera intressanta iakttagelser. Oavsett bakgrund är det främst tre faktorer som kännetecknar de som har skulder hos Kronofogden: låg utbildning, arbetslöshet och låga inkomster.

Utrikes födda överrepresenterade hos Kronofogden

I Sverige utgör utrikes födda 17 procent av befolkningen. Samtidigt visar undersökningen att 28 procent av personerna i Kronofogdens register är födda i ett annat land än Sverige. Det betyder att utrikes födda är överrepresenterade. Inrikes födda som har två inrikes födda föräldrar är underrepresterade och löper minst risk att få skulder hos Kronofogden.

Utrikes födda är särskilt överrepresenterade när det gäller skulder till det offentliga.

– Det kan bero på att skulder till exempelvis Försäkringskassan, Radiotjänst eller Skatteverket inte kräver någon kreditprövning. Missar du påminnelsen om att betala tv-licensen, som du kanske inte ens är medveten om att du är skyldig att betala när du bor i Sverige, så leder det till en skuld hos Kronofogden. Här krävs att myndigheterna utvecklar sitt samarbete kring informationsinsatser och förebyggande arbete. Då kan vi och rapporten göra skillnad, säger Davor Vuleta

Källa: Kronofogden

Mattias Wåhlin

Ansvarig för lokala tidningar

Relaterade artiklar

Translate »
Close