KrönikaNyheter

LEDARKRÖNIKA: Det behövs INTE hårdare straff!

LEDARKRÖNIKA:  Det behövs INTE hårdare straff för kriminella!  Givetvis var denna rubrik satt för att få din uppmärksamhet men efter att ha pratat med en brottsutredare i fredags som har arbetat med utredningar i 5 års tid,  så blir lägesbilden väldigt dyster för landets polisutredare.

Han beskrev att situationen har ändrats sig under de 5 senaste åren, att förr så behövde polisen servera bevis på ett silverfat för att åklagaren skulle tycka det var värt att ta upp i domstol, men i dag är lägesbilden ännu värre och att beviskraven måste serveras på ett guldfat istället….och det räcker knappt menar han.

Polisen kan både ha en bild på förövaren där han/hon begår brottet, kan ha vittnen, kan ha identifierat personen och samt fått erkännanden men att även det i många fall inte räcker att få någon fälld i domstol. Det är som att åklagaren och domstolen inte vill sätta folk i fängelse för sina brott. Polismannen berättar även att han är säker på att han aldrig satt någon oskyldig bakom lås och bom, även där bevisen har varit av lägre kvalitet.

Tittar man in i denna polismans berättelse och ser att sambandet med att ouppklarade brott ökar:

År 2016 ledde 215 000 av samtliga brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Det var 34 900 eller 14 procent färre lagförda brottsmisstankar än 2015. Sett i ett tioårsperspektiv (2007–2016) har antalet brottsmisstankar som resulterat i ett lagföringsbeslut minskat med 6 procent.
eller
Andelen misstänkta med lagföringsbeslut har totalt sett minskat från 54 till 46 procent de senaste tio åren. Minskningen avsåg misstänkta för samtliga brottskategorier men är starkast för personer misstänkta för skadegörelsebrott (–16 procentenheter) och  bedrägeribrott (–11 procentenheter).
(citat från: Dagensjuridik.se)

Enligt polismannens uppgifter är att polisen hellre lägger ned utredningar för att åklagaren ej tar upp ärenden till domstol. Men även bra åklagare har det tufft när domstolen i sin tur ställer högre och högre krav för att sätta någon bakom lås och bom….det vittnar även antalet lediga platser på Sveriges fängelser om.

Både i Kalmar och Västervik har fängelserna många tomma celler. I mitten av maj var mer än 30 av de 255 platserna lediga i Västervik. Senaste halvåret har Kalmar ofta haft lediga platser. Som mest har det handlat om nio av 57. (citat från Sveriges radio, år 2015).

Idag 2018 är det 95% beläggning säger polismannen till kronbladet.se

och:

De senaste tio åren har antalet intagna personer i svenska fängelser minskat med 24 procent.

– Nedgången beror helt enkelt på att färre begår brott, säger Henrik Tham, professor emeritus vid Stockholms universitet till nyhetsbyrån Siren (Januari 2017)

Medan:
BRÅ rapporterar ökad antal brott 2016  Nationella trygghetsundersökningen (NTU)  vilket är motsägelsefullt om vad professor Henrik Tham påstår.

Polisutredaren menar att politikers prat om hårdare tag, hårdare straff, är fel fokus,  utan man måste sänka beviskraven för fällande domar samt se till att ha kapaciteten med antalet åklagare och utredare samt att ha tillräckligt med förvaringsplatser borde finnas tillgängligt.  Generaldirektören för landets fängelser Nils Öberg menar att den kommande politiken om hårdare straff kommer att leda till fler inlåsta, och att kapaciteten av förvaring behövs ökas.. Detta är ett fel antagande menar polisutredaren.
Vi har idag 1500 lediga platser i Sveriges fängelser, och bara 4000 personer sitter inne.
Sänk istället beviskravens nivå och öka rättsskyddet för oskyldigt dömda istället, samt öka landets förvaringsplatser till det femdubbla till ca 25000 platser, så kan man börja hantera landets situation av kriminalitet och illegala människor inom landets gränser.

Det behövs mer fokus på verkställande av dagens lagar och regler, inte hårdare straff generellt menar polismannen. Han menar också att vissa lagar och regler måste skärpas, men att kontentan är enligt polismannens ord att vi måste börja följa dagens lag vi har till fullo istället.

/Redaktionen

Relaterade artiklar

Translate »
Close