Krönika

KRÖNIKA: (O)sanning och konsekvens

Ett bra exempel är nyheter. För inte längre än 30-40 år sedan var tidningar och nyhetskanaler fyllda med information om allt som hände i Sverige, men även lite om vad som pågick utomlands.

(O)sanning och konsekvens

Ser vi till utbudet på internet idag inser säkert alla att det är en total omöjlighet att kunna följa med i flödet, om vi vill försöka hålla oss uppdaterade och informerade, vad gäller våra individuella intresseområden.

Ett bra exempel är nyheter. För inte längre än 30-40 år sedan var tidningar och nyhetskanaler fyllda med information om allt som hände i Sverige, men även lite om vad som pågick utomlands.

Idag är det tvärtom, lite om Sverige och massor om andra länder.

Dessutom har vi idag internet med Facebook och Youtube som är några av de största. Där är flödet så enormt att det inte går att följa med längre.

Även en av de allra mest nyfikna och vetgiriga människor som finns och som slukar många megabyte information varje dag tvingas nog erkänna sig inte kunna hänga med i allt.

Därför är det ännu viktigare idag att det vi ser, hör och läser faktiskt stämmer överens med verkligheten, dvs vi borde kunna lita på att media i vårt land tillhandahåller oss objektiva fakta.

Utan fakta blir vi ännu mer vilseledda och osäkra vad det är som är sant eller inte.

Osanning

Tyvärr måste vi inse att de media som är satta att granska makten (politiker och affärsvärlden) faktiskt inte gör det. I stället har de gjort gemensam sak och gör precis tvärtom.

Att detta ens är möjligt med en regering som påstår sig avsky monopol, men faktum är, oavsett vad vi själva tycker och tänker, att så har skett. Den stora frågan, som bör besvaras, är väl varför har det blivit så här?

Jag sitter själv inte inne med hela svaret, men anser att detta inte enbart är politikernas påfund, utan detta har pågått ända sedan 1435, ja kanske ännu tidigare, och redan då kom order ”uppifrån”, dvs från affärslivet och bankirerna.

Nej, politiker har aldrig någonsin varit självständiga och opartiska. De har alltid styrts av makten och pengarna. Och beviset för detta mitt påstående ligger bara en liten googling bort och igen citerar jag ur Wikipedia (1), för dess enkla sammanfattning i första stycket:
”Den första svenska riksdagen brukar Arboga möte 1435 utpekas som, även om kungarna redan tidigare samlat råd av representanter av rikets mäktiga grupper. Riksdagens funktion och makt har senare varierat avsevärt; under lång tid var den en ståndsriksdag. Fram till 1680 delades den utövande makten mellan kungen och ett riksråd bestående av framförallt aristokrater, vilket ledde till att adelsmännen blev mäktiga”.

Bara för att du själv ska kunna få bilda dig en uppfattning om hur illa ställt det är vill jag visa en händelse som är minst sagt konkret.

I det senaste avsnittet av Agenda (2)) se tiden 11.40-23.50 in i programmet) var Annika Strandhäll inbjuden till en diskussion om situationen inom sjukvården.

Jag reagerade dock tyvärr rätt ofta över att hon dels inte svarade på konkreta frågor och dels for fram med osanning, bl a när hon påstod att sjukvård, det kan hon minsann.
Det är mycket olyckligt att politiker undviker att svara på frågor, för hur ska vi annars kunna ta till oss allt det de antingen redan genomfört, eller planerar att genomföra. Eller varför inte svara på frågor om hur de tänker göra för att lösa svåra situationer, som ju faktiskt sjukvården redan befinner sig i?

Av födsel och ohejdad vana loggade jag in mig på google och sökte efter lite information om hennes yrkesliv och hittade då hennes historik, vad gäller utbildning och arbetslivserfarenhet.

Det tog bara någon minut så hittade jag detta på Wikipedia (3):
Strandhäll gick på Bergsjöskolan och efter gymnasiet läste hon psykologi och sociologi på Göteborgs universitet. Därefter arbetade hon med arbetsmarknadsprojekt i Göteborgs stad. Hon engagerade sig i slutet av 1990-talet i det fackliga arbetet och blev 1999 styrelseledamot i SKTF Göteborg. 2005 övertog hon ordförandeskapet för göteborgsavdelningen och 2008 blev hon andre vice förbundsordförande för SKTF. Under åren 2007-2008 bedrev hon studier i bland annat arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet. Hon valdes den 14 juni 2011 till ny förbundsordförande för SKTF, som senare bytte namn till Vision.

Oavsett hur mycket jag läser in mig på Annika Strandhälls CV (4) hittar jag inte att hon arbetat över huvud taget och definitivt inget som påvisar några som helst kunskaper inom själva arbetet inom sjukvården. Hon har helt enkelt aldrig ens haft ett arbete!

Detta faktum och att hon dessutom står och öppet ljuger inför folket gör att jag ännu starkare anser att om vi inte ens kan lita på en så enkel sak att kontrollera, hur ska då vi, folket, kunna lita på något alls de säger i riksdagen?

Konsekvens

Konsekvensen av allt detta innebär att vi, folket, inte längre kan lita på vad som sägs och skrivs. Enda chansen att ens kunna komma i närheten av sanningarna innebär numera att information måste sökas från flera ställen och länder.

Och självklart hittar vi det endast på sociala medier, vilket har sin grund i att vi sedan flera decennier lever med en global ekonomi och politik, vilket gör att sanningshalterna i det vi matas med är så låg att det riskerar hamna på minus i trovärdighet och sanningshalter.

För de läsare av detta och som inte tror mig vill jag ge denna utmaning:

Välj på egen hand ut ett påstående från en politiker ur regeringen.
Googla runt lite på svenska sociala medier och se om dessa är överens om detta påstående.
Läs åtminstone på fem olika sidor för att du slutligen anser dig kunna göra en någotsånär objektiv uppfattning om själva påståendet.

Tro mig bara när jag säger att sociala media väldigt ofta har väldigt många faktaspäckade inlägg/artiklar (med faktalänkar) vilket gör att det ofta blir svårt att ifrågasätta vad som står där.
Att slå hål på en politikers påståenden är därmed knappt ens en utmaning.

Länkar:
1) https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_politiska_historia

2) https://www.svtplay.se/video/16724341/agenda/agenda-28-jan-21-15- 1?start=auto

3) https://sv.wikipedia.org/wiki/Annika_Strandh%C3%A4ll

4) http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/11/cv-for-socialminister-annika-strandhall/

 

 

Relaterade artiklar

2 Kommentarer

Translate »
Close