KrönikaNyheter

LEDARKRÖNIKA: ”Allas lika rättigheter” och ”allas lika värde”  

”Allas lika rättigheter” är något universellt för alla människor och egentligen även djur. 30 olika mänskliga rättigheter kommer med födseln av ditt barn och dina barnbarn.

Allas lika rättigheter” förordar inte platt affekt och att tex ta avstånd från att sätta sitt barn framför sig själv och framför främmande människor med okända förehavanden.
Man förundras dock över hur fler och fler statliga institutioner och även ibland privata företag underminerar, förvränger och sprider missförstånd gällande detta genom att sammanblanda rättigheter och värde. Värde är något som kan sänkas eller höjas och tillhör den subjektiva sfären av vad som uppskattas vilket varierar från person till person och kultur till kultur. Det är inte något som går att omvända på befallning och inte heller kan någon diktera uppifrån vad/vem man har rätt att känna uppsakattning för mer, mindre eller lika. Rättigheter/ skyldigheter är dock något som gäller alla och lägger grunden till ett fungerande rättssystem och samhälle.

Om det skulle falla i kvinnors natur att det kvittar vilken av de nyförlösta barn hon tar hem för att de alla är lika lite/mycket värda i hennes ögon så skulle det inte spela någon roll vilken av barnen hon tar hem. Om en kvinna i verkligheten medvetet skulle ta hem en annan kvinnas barn från BB och lämna sitt eget skulle detta anses gå emot förnuft och värdighet samt utgöra ett brott mot mänskliga rättigheter. Känslan av ansvar över sitt eget barn främst är naturligt för de flesta empater och ett behov deras barn har. Att i en avgörande stund ta avstånd från sitt barns möjligheter och framtid går i kontrast med det ovannämnda.

Om ens egna och andras barn ställs inför ett ultimatum med orden ”först till kvarn får plats till den privata förskolan” så skulle de flesta sätta sina barn först i kön vilket kommer utifrån deras särskillda anknytning till sina barn. Detta oavsett dagens marknadsföring av lika värde.

Titanickatastrofen vittnar om den hemska verkligheten människor stod inför som tvingade dem att ta snabbt beslut gällande vilka som skulle evakueras till livbåtarna. Kvinnor och barn prioriterades först. I krig förekommer att föräldrar sätter sina liv före sina barns liv, soldater sina liv framför de civilas liv och båda parterna sätter sina liv framför sidan som anfaller dem. Det skulle tyckas vara omänskligt av beskyddare att låta tärningskast avgöra vem som prioriteras och än mer att agera på utfallet om det betyder att den anfallande sidan ska sättas framför barn och civila för att de är lika lite/mycket värda.

När “rättigheter” utbyts till ”värde” och läggs till som ett tredje ord efter ”allas lika…..” är det inte längre synonymt med ”Allas lika rättigheter,” mänsklighet och värdighet och går även stick i stäv mot detta.

 

/Redaktionen

Relaterade artiklar

One Comment

  1. Ända sedan nuvarande statsminister första gången tog uttrycket i sin mun har jag väntat på att själv få tillhöra denna grupp människor.
    Tyvärr anses jag uppenbarligen inte längre kunna tillhöra den exklusiva elit som anses ha rätt till ”allas lika värde”.
    Att gamla och hjälpbehövande ska tillåtas förföljas, förnedras och bespottas av de som med skattemedel betalas rikligt för att göra sitt bästa för oss är en skymf mot allt som Sveriges folk levt efter under många årtionden och det kommer att ta mycket lång tid att förlåta 349 riksdagsledamöter.

Translate »
Close