NyheterPolitikSverige

Granskning av Public service täckningskrav

Sveriges Radio AB:s (SR) och Sveriges Television AB:s (SVT) sändningstillstånd och anslagsvillkor som reglerar bolagens uppgift att spegla förhållanden i hela landet.

Analysen ska avse spegling utifrån geografiska utgångspunkter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2018.

I sändningstillstånden för SR och SVT, som gäller fr.o.m. den 1 januari 2014
t.o.m. den 31 december 2019, anges att programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen som
helhet.

Vidare anges att nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och
andra utgångspunkter. Enligt anslagsvillkoren ska programföretagen ha en decentraliserad organisation som skapar goda förutsättningar för självständigt beslutsfattande på regional och lokal nivå samt att den lokala och regionala organisationen ska ges tillräckliga resurser för att effektivt kunna spegla respektive områdes särprägel och egenart.

Källa: Regeringen.se

Relaterade artiklar

Translate »
Close