GranskningSverige

Kvinnor som mördar: Mary från Sundsvalls kommun

Kvinnor som mördar:

Mary från Sundsvalls kommun blev dömd i Juni 2017 i tingsrätten för ett brutalt dråp. Mary hade med flertal stick med kniv  medvetet dödat Stefan.  Medan hovrätten har en annan åsikt och dömer annorlunda.

Bland annat kan man läsa:

 

Mary frikänns från mord med hänvisning om att hon anses ha svårt med logiska händelseförlopp.

”Det framgår bl.a. att Mary  hade
svårigheter med den logiska slutledningsförmågan, att hennes allmänna kognitiva
funktionsnivå var låg, att hon endast kunde hålla en begränsad mängd information i
huvudet samtidigt samt att hon hanterade praktiska vardagsnära uppgifter bra även om
hon vid testerna hade svårt att behålla fokus.”

Och slutligen  i hovrätten blir Mary frikänd från domen om dråp som tingsrätten biföll i juni 2017 .

Med följande slutplädering i hovrätten:

Som framgått går det inte med säkerhet att avgöra hur händelseförloppet har fortlöpt i
de delar som är av avgörande betydelse för försvarlighetsbedömningen. Då det råder
oklarheter om händelseförloppet och hur mycket våld som krävdes för att avvärja
Stefan  angrepp ska den version som är lindrigast för Mary  ligga till
grund för bedömningen. Hovrätten har därför att utgå från att det var fråga om ett
snabbt händelseförlopp där Mary  utdelade de båda sticken i tät följd efter
varandra samt att Stefan  inte segnade ned förrän efter det att hon utdelat båda
sticken. Mot bakgrund härav kan det inte uteslutas att hotet från Stefan inte var
avvärjt genom det första sticket. Som en följd av detta bedömer hovrätten att det inte
var uppenbart oförsvarligt av Mary att använda två knivhugg för att avvärja
Stefan angrepp eller den överhängande fara som fanns för fortsatt angrepp.
Den gärning som Mary har begått i nödvärn utgör därför inte brott. I enlighet
härmed ska hon frikännas och tingsrättens dom ska således fastställas. Vid denna
utgång i skuldfrågan ska tingsrättens dom fastställas även i skadeståndsfrågan.

Det skall tilläggas att:

Det finns anmälningar från Mary emot Stefan  om att han ska ha utövat våld emot henne. Detta kan ligga till grund för den våldnivå som Mary utsätter Stefan för ..men bägge var berusade vid mordtillfället.

Kronbladet.

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Translate »
Close