NyheterPolitikTänkvärt

Händerna på ratten – inte på mobilen

I dag den 30 november har regeringen beslutat om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg.

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Nystart för nollvisionen är den S-MP-Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet.

Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet. Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.

 

källa:

regeringen.se

Relaterade artiklar

Translate »
Close