GranskningSverige

GRANSKNING: Sveriges nya låglönejobb 55 timmar i veckan?

GRANSKNING: Amazon expanderar i Sverige och frågan är ifall de kommer att nappa på den Svenska S-regeringens kommande jobbförslag om låglönejobb? Med lön på 8000 kronor och resten i bidrag för nya jobb för vissa grupper.

LO och Svenskt näringsliv har varit med om att utforma förslaget om låglönejobb och tidningen Arbetet.se rapporterar den 10 November:

Sedan en dryg månad har samtliga LO-förbund utom Transport förhandlat med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv om en modell för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Nu har förhandlingarna nått sitt mål.

– Vi har ett förslag till en principöverenskommelse.”

Kronbladet granskar:

Frågan är om det kommer att sluta med att arbetare som är rädda att förlora sina jobb att de börjar jobba 55 timmar i veckan när grupp sätts mot grupp?

Företaget Amazon expanderar i Europa och även i Sverige och vissa experter tror att de kommer nyttja statens och Socialdemokraternas kommande förslag om låglönejobb.

Citat från ehandel.se

I USA rapporteras det om att arbetare som jobbar 55 timmar i veckan eller mer. Arbetarnapå Amazon är rädda att förlora sina jobb om de går ut och berättar om de hemska arbetsförhållanden de har.

Här är smygtagna bilder på arbetare från lager som kontrolleras av Amazon.  Frågan är dock oklar om Amazon kommer nyttja Svenska statens kommande förslag.

Kronbladet.se har försökt nå Amazon för Sverige för att fråga ang situationen i USA samt ifall de kommer nyttja låglönejobbare i Sverige.  Vi som granskar har ställt frågan till LO hur de ser på att förslaget kommer att ställa grupp mot grupp?

Kronbladet återkommer med mera fakta i artikeln när svaren inkommer från Amazon och LO och Svenskt näringsliv, samt vad den Svenska regeringen tycker.

Källor

Daily Mail

Ehandel

Arbetet

Relaterade artiklar

Translate »
Close