NäringslivNyheter

Kan laservapen snart vara verklighet

Framtidens stridsflyg kan snart ha laservapen.

Utmaningarna är stora men Lockheed Martin har fått kontrakt på att utveckla lasersystem som ska testas på ett stridsflygplan senast 2021.

Laservapen har alltid varit förekommande i allt från tecknade serier till science fiction-filmer. Men snart kan de vara verklighet.

Den amerikanska flottan har redan testat och använt laservapen mot små mål som drönare och snabbgående båtar. Vapnen har även tagits fram för användning från militära fordon på land.

Nu vill det amerikanska flygvapnet försöka utveckla laservapen för sina framtida stridsflygplan. För att nå det målet har flygvapnets forskningslabb gett amerikanska Lockheed Martin, världens största försvarsindustriföretag, i uppdrag att ta fram ett lasersystem.

 

Om det går som planerat ska det nya system Lockheed Martin arbetar med vara färdiga att testas om fyra år. Det är ett mycket avancerat arbete.

Ett stort bekymmer är att utrymmet i ett stridsflygplan är mycket begränsad och det ställer helt andra krav på lasersystemet. Planet måste också klara att få fram all den el som behövs för att man ska kunna använda lasern och det måste klara att göra sig av med all överskottsvärme.

Ett annat problem är att det blir mycket störningar för lasern när planet flyger snabbt och lasersystemet måste kunna hantera alla tvära svängar medan det följer målet.

”Vi har visat vår förmåga att använda riktad energi från marken för att motverka hot och vi ser fram emot kommande test från luften.”

På Lockheed Martin är man förstås säkra på att klara uppdraget. Rob Afzal, som arbetar med laservapen hos Lockheed Martin, påpekar att bolaget tidigare i år levererat ett laservapen som kan installeras på arméns fordon.

– Vi har visat vår förmåga att använda riktad energi från marken för att motverka hot och vi ser fram emot kommande test från luften. Men det är en helt ny och annorlunda utmaning att få in ett lasersystem i en flygande plattform, säger Rob Afzal i en skriftlig kommentar.

I princip består lasersystemet av tre delar. Själva lasern, en del som hängs på under planet för att ge kraft och kylning till lasern och kontrolldelen som riktar lasern mot målet.

Tanken är att laservapnen på sikt ska kunna användas för att skydda planet mot angripare, för att skjuta ned drönare, andra stridsflygplan eller slå ut mål på marken eller till havs.

Ett par av de uppenbara fördelarna med laservapen är att de är extremt snabba – det går just med ljusets hastighet. Det finns heller ingen risk att ammunitionen tar slut. Däremot är de beroende av mycket el.

Laservapen är också mycket lättare att rikta in och anpassa. I de reklamfilmer som amerikanska flottan spelat in talas det till exempel om att man med ett laservapen kan slå ut motorn på en angripares farkost utan att i övrigt skada den.

Mattias Wåhlin

Ansvarig för lokala tidningar

Relaterade artiklar

Translate »
Close