NyheterSverige

Släckningsarbetet fortsätter i centrala Stockholm

Sedan 5-tiden i morse arbetar räddningstjänsten med att släcka en brand i ett fyravåningshus på Jakobsbergsgatan. Ett 60-tal brandmän och ett 20-tal fordon deltar i släckningsarbetet.

Allmänheten uppmanas att hålla sig undan från det brinnande huset, respektera polisens avspärrningar och stänga dörrar och fönster om man bor i närheten. Branden är ännu inte under kontroll och räddningstjänstens prognos är att arbetet kommer att pågå hela dagen. Polisen ansvarar för evakuering och avspärrningar medan räddningstjänsten arbetar med att släcka branden och förhindra spridning till kringliggande byggnader.

Branden har spridit sig snabbt i byggnaden som är ett sekelskifteshus med lägenheter och företagslokaler. En orsak till det snabba brandförloppet bedöms vara att byggnaden är under renovering vilket innebär att elden sprider sig snabbare då den inte begränsas av fungerande brandceller. Branden är fullt utvecklad på alla våningsplan samt på vinden. Det kan finnas risk för ras till följd av att byggnaden har försvagats av den kraftiga branden och polisen utrymmer fastigheterna på Biblioteksgatan samt Jakobsbergsgatan mitt emot brandkvarteret på grund av rasrisken.

Under morgonen hördes två kraftiga smällar från branden. Räddningstjänsten har fått uppgift om att ett paket med en syrgasflaska och en acetylenflaska förvarades i byggnaden vilket kan ha orsakat smällarna.

Larmet om brand kom från ett automatlarm klockan 05:01 och den första enheten från Östermalm var på plats klockan 05:08. Enheter från Storstockholms Brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och brandkåren Attunda arbetar med släckningen där brandmän från stationerna på Östermalm, Kungsholmen, Vällingby, Solna, Katarina, Täby, Sollentuna, Huddinge och Nacka deltar. Det finns många brandposter i området och under släckningsarbetet används både vatten och skum.

Rök från brand är alltid ohälsosam men det finns inget i nuläget som visar att denna rök skulle vara särskilt farlig.

Media som vill ha kontakt med personal på plats kan söka sig till svampen på Stureplan där pressbefälet från Storstockholms brandförsvar finns.

Släckningen av branden på Jakobsbergsgatan fortgår under tisdag kväll och natten mot onsdag morgon. Branden har fått viss spridning via väggar och vind till två byggnader som ligger vägg i vägg. Branden är inte under kontroll men har avtagit i styrka.

Bild googlemap

Under natten fortsätter brandmännen det krävande arbetet med att släcka och förhindra att elden sprider sig. Risk för en kollaps av byggnaden ses inte som överhängande, men kan heller inte uteslutas. Det finns risk för mindre ras när stuckatur och delar från byggnaden lossnar. På grund av risken för nedfallande föremål kan brandmännen inte arbeta i byggnaden utan släcker från utsidan. Hittills har ingen i räddningspersonalen råkat ut för allvarliga skador.

– Det har varit en jobbig brand för personalen. Byggnaden är gammal och delvis byggd i trä och elden har spridit sig snabbt både horisontellt och vertikalt. Vi har arbetat med släckning från branta tak på angränsande byggnader, säger räddningsledare Mats Körner

Under dagen har ett 60-tal brandmän med ett 20-tal fordon samt avlösningsstyrkor samarbetat med släckningsarbetet. Som mest har 14 stationer arbetat på plats samtidigt. Under kvällen och natten fortsätter arbetet med att säkerställa att personalavlösningar fungerar och att brandmännen får mat, vatten och torra kläder.

– Samverkan med alla angränsande brandförsvar har fungerat väldigt bra, säger Mats Körner.

Under dagen har Storstockholms brandförsvar fått frågor om räddningstjänsten har planerat att riva byggnaden. Någon sådan plan finns inte. Däremot har räddningstjänsten tagit stöd av byggnadskonstruktörer för att bedöma byggnadens stabilitet och risk för kollaps. Bedömningen har varit svår på grund av pågående brand och rökutveckling men den initiala bedömningen har varit att risken för kollaps inte är överhängande.

Tags

Mattias Wåhlin

Ansvarig för lokala tidningar

Relaterade artiklar

Translate »
Close