NyheterReportageSverige

Därför firar vi alla helgons dag! 

Alla helgons dag, Festum omnium sanctorium eller Dominica in natali sanctorium är en kristen högtid och dagen firas till helgon och martyrers ära. 

Högtiden har rötter från 700-talet och är en dag som fått ökad
betydelse i Sverige under 1900-talet. Det är framför allt katolicismen som varit högtidens inspirationskälla och under Sveriges katolska medeltid stöter vi för första gången på ordet alla helgons dag. Att uppmärksamma helgon och martyrer uppstod tidigt inom
kristendomen och behovet av en samlingsdag för mindre betydande helgon växte fram.

Det infördes då en alla övriga helgons dag (inom den ortodoxa kyrkan firas dock dagen första söndagen efter pingst). Det uppstod också tidigt en koppling till en mer allmän minnesdag över de döda där rötterna fanns i keltiska traditioner men som sedan övertogs av de kristnade germanerna.

Seden med att tända ljus på gravar kommer från att man trodde att de döda efter sommarens slut återvände hem och då behövde vägledning med ljus och eldar.

Foto: Pixabay

Inom katolska kyrkan infördes under 1000-talet alla själars dag som firades 2 november, då man skulle minnas sina döda anhöriga. Under reformationen upphörde alla själars dag att vara en helgdag i de protestantiska
länderna men så sent som 1700-talet fanns fortfarande alla själars dag i almanackan. Ska tilläggas att under 1500-talet gjordes också försök att ta bort alla helgons dag då helgon inte ansågs tillhöra den lutherska trosuppfattningen. 2002 återinfördes helgdagen
”alla själars dag” i Svenska kyrkan och firas dagen efter alla helgons dag.

I slutet av 1800-talet växte bruket av att tända ljus vid gravarna, först och främst på avlidna barns gravar. Tidigare hade det varit vanligt att tända ljus vid gravarna på julafton men efter andra världskriget
spreds seden med ljus på gravar till allahelgona. Det var alltså nu som traditionen fick en större betydelse och idag är kyrkogårdarna mycket vackra med alla tusentals ljus som brinner under allahelgona.

Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november.

Källa: Nordiska muséet, Svenska kyrkan, Wikipedia 

Tags

Relaterade artiklar

Translate »
Close