NyheterPolitikSverige

Skärpta straff för de grova vapenbrotten?

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.

Regeringen föreslår att
straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år,minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i
tre år till fängelse i fyra år, ochstraffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för
explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till
fängelse i tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Relaterade artiklar

Translate »
Close