NyheterSverige

10.000 ville stoppa Västlänken i Göteborg

Ett initiativ om att stoppa utbyggnad av tunnel för tågtrafik i Göteborg har arrangerats av ”Västsvenska folkinitiativet ” som har under lördagen den 9e September samlade 10.000 demonstranter på Gustavs Adolfs Torg.

Flera deltagare av olika åldrar fanns på plats och under ledning av Ingvar Oldsberg välkända röst hörde man en expert tala om att hundraåriga ekar skulle dö oavsett om de flyttades då tidigare flyttningar av dess slag har visat dåliga resultat.

Flera av Göteborgarna var likas luttrade över hur stadens politiker hade föga brytt sig om folkomröstningen om vägtullar vars planer blev mångdubbelt dyrt samt att man inte följde folkviljan.

Arrangören av demonstrationen förklarade flertal fakta att bygga en tunnel genom blålera och berg inte är en bra ide tunnlar i Tyskland har fått stora förseningar och ökade kostnader och skapat arbetsplatsolyckor pga av farlig miljö.

Fakta från ”Stoppa västlänken”

Budget 20 MdSEK (prisnivå 2009). Plus index, tilläggsinvesteringar och ränta

  • Projekt av detta slag tenderar att överskrida budget 2 – 4 gånger. Vilken part som ska betala fördyringar anges inte i avtalet om Västsvenska Paketet
  • Riksrevisionsverket har riktat skarp kritik mot saknade kalkyler i beslutsunderlagen
  • Räddningstunnel har redan strukits ur projektet för att budgeten ska hålla

Demonstrationen gick lugnt till och polisen såg ut att ha ett lugnt arbete med 10.000 demonstranter som protesterade mot stadens hantering av projektet västlänken.

Se även fakta om ”stoppa västlänken”

http://www.folkinitiativet.se/

Mattias Wåhlin

Ansvarig för lokala tidningar

Relaterade artiklar

Translate »
Close